xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sikkerheds­foranstaltninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning. På den måde sikrer vi at dine personoplysninger behandles under passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen. Ved at leve op til disse krav, sikrer vi at der ikke behandles flere oplysninger end vi er berettiget til, at vi har klare retningslinjer for, hvordan vi sikrer at dine rettigheder som registreret opfyldes, at dine oplysninger ikke utilsigtet videregives eller slettes og at dine personoplysninger ikke på anden vis kompromitteres.

Forventede tidsfrister for sletning

Oplysninger i Sagsbehandlingssystemer om afsluttede sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Oplysninger i registre slettes, når det ikke længere er nødvendigt at identificere den registrerede af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Opdateret 06 MAJ 2019