xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvad er dine rettigheder?

Når dine oplysninger behandles af andre, bliver du betragtet som ”den registrerede”, hvilket medfører, at du har en række rettigheder over for den dataansvarlige, der behandler dine personoplysninger.

Rettighederne har til formål at gøre det gennemsigtigt for dig som den registrerede, så du ved hvornår der behandles oplysninger, og hvilke oplysninger, der behandles om dig. Dette medfører, at du som registreret har bedre kontrol over dine egne personoplysninger.

Som registreret har du blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til at se hvilke oplysninger, vi behandler om dig (indsigt)
  • Ret til at få rettet urigtige eller vildledende oplysninger (berigtigelse)
  • Ret til at få slettet oplysninger (ret til at blive glemt)
  • Ret til vi stopper behandlingen af oplysninger (begrænsning af behandling)
  • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling (indsigelse)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sundhedsstyrelsen er underlagt en række krav fra anden lovgivning, som i visse tilfælde går forud for databeskyttelsesreglerne. I tilfælde af, at Sundhedsstyrelsen af denne grund ikke kan efterkomme din anmodning ift. dine rettigheder, har du ret til at få en skriftlig afgørelse med en tilknyttet begrundelse, for hvorfor din anmodning ikke er blevet efterkommet.

I selve afgørelsen vil du få indblik i, hvilke regler vi har anvendt samt de væsentligste faktorer i vurderingen.

Kort om dine rettigheder

Ret til indsigt

Som registreret har du retten til at vide hvilke af dine personoplysninger, Sundhedsstyrelsen behandler om dig, herunder at få en række oplysninger om behandlingen, heriblandt formålet med selve behandlingen af dine oplysninger.

Ret til berigtigelse

Skulle der opstå tilfælde, hvor vi i Sundhedsstyrelsen har registreret forkerte oplysninger om dig, har du mulighed for at kontakte os med henblik på at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Vi bør i denne forbindelse gør dig opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at de urigtige oplysninger slettes, da vi som myndighed er underlagt en journaliseringspligt, som i visse tilfælde umuliggøre dette. Vi kan dog i disse tilfælde tilføje et notat som er tæt tilknyttet de forkerte oplysninger, således at der ikke herskes tvivl om, at der er rettet i de pågældende oplysninger.

Ret til at blive orienteret

Sundhedsstyrelsen skal i en række tilfælde give dig besked, når vi modtager oplysninger om dig. Dette gøres, så vidt muligt straks efter at vi har påbegyndt vores sagsbehandling af dine oplysninger. Her orienterer vi dig bl.a. om, hvilke oplysninger vi behandler og med hvilken hjemmel de behandles.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse, er det vigtigt at du begrunder dette med særlige omstændigheder, der knytter sig til din aktuelle situation.

Ret til sletning eller "retten til at blive glemt"

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. Disse betingelser omfatter situationer, hvor dine oplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis dit samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, trækkes tilbage eller hvis behandlingen er ulovlig. I denne forbindelse gør dig opmærksom på, at vi ikke kan garantere at dine oplysninger bliver slettet, da vi som myndighed er underlagt en journaliseringspligt, som i visse tilfælde umuliggøre dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Dette gælder bl.a. i tilfælde at vi har indhentet eller modtaget dine oplysninger ulovligt eller hvis der opstår tvivl om rigtigheden af dine oplysningerne.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til ikke-automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Opdateret 06 MAJ 2019