xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Behandling af person­oplysninger i Sundheds­styrelsen

Nedenfor kan du læse om de behandlinger af personoplysninger Sundhedsstyrelsen fortager.

Behandlingerne har hjemmel i Behandlingen af personoplysningerne sker for de fleste behandlinger med hjemmel i databeskyttelseslovens §11, stk. 1 (CPR-nr.), Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra c og/eller e, for almindelige oplysninger og databeskyttelsesforordnings Artikel 9, stk. 2, litra a og i.

 

Sagsbehandling vedrørende Registrering af stråledoser i Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri

Formålet ved sagsbehandling vedr. registrering af stråledoser i SST’s register for persondosimetri, er i medfør lovgivningen at overvåge den samlede stråling, stråleudsatte arbejdstagere udsættes for med henblik på overholdelse af dosisgrænser.

 

Tredjelandsoverførsel

Sundhedsstyrelsen overfører oplysninger til tredjelande, hvis det omhandler sygdomsbehandling på et behandlingssted i det pågældende tredjeland. Denne overførsel af personoplysninger til et land uden for EU, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra f.

 

Sagsbehandling vedrørende udstedelse af strålepas

Formålet med sagsbehandlingen vedrørende udstedelse af strålepas er at sikre en overholdelse af dosisgrænser for stråleudsatte arbejdstagere, når de arbejder i en virksomhed, der ikke samtidig er arbejdsgiver.

 

Sagsbehandling vedrørende dosismåling af stråleudsatte arbejdstagere i industri, sundhedsvæsen mv.

Formålet med sagsbehandling vedrørende dosismåling af stråleudsatte arbejdstagere i industri, sundhedsvæsen mv. er i medfør af tilbud af persondosimetri at overvåge den samlede strålign stråleudsatte arbejdstagere udsættes for med henblik på overholdelse af dosisgrænser.

 

Sagsbehandling vedrørende udstedelse af tilladelser/modtagelse af underretninger og tilsyn som strålebeskyttelsesmyndighed

Formålet med sagsbehandlingen er udstedelse af tilladelser/modtagelse af underretninger og tilsyn som strålebeskyttelsesmyndighed i medfør af § 18 i strålebeskyttelsesloven.

 

Sagsbehandling vedrørende lægelig basis- og videreuddannelse

Formålet med sagsbehandling vedrørende lægelig basis- og videreuddannelse var tildeling af dispensation for 2-stedskraver og 12-månedersreglen i den lægelige videreuddannelse, dispensation for tidsfrister i den lægelige videreuddannelse, ansøgning om tildeling af særlige hensyn i forbindelse med klinisk basisuddannelse.

 

Sagsbehandling vedrørende personaleadministration

Formålet med sagsbehandling vedrørende personaleadministration er administration af ansættelsesforhold, beregning og udbetaling af løn, honorarer, pensioner og andre ydelser fx. vederlag mv. Beregning, fradrag og afregning af fx. kildeskat, ATP mv. samt postering af lønudgifter og lønfradrag.

Hjemlen til behandling personoplysningerne findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c, samt art. 9, stk. 2, litra b.

 

Sagsbehandling vedrørende handlepligt vedrørende overskridelse af maksimale ventetider

Formålet ved denne sagsbehandling var dokumentation for, at den pågældende region har udført de nødvendige og rigtige skridt i forhold til, at det nu er Sundhedsstyrelsen, der skal overtage handlepligten. Endvidere er formålet at fastslå om tidsfristerne i Bekendtgørelse om maksimale ventetider er overholdt.

 

Sagsbehandling vedrørende højt specialiseret behandling i udlandet

Formålet ved sagsbehandling af vedrørende oplysninger af højt specialiseret behandling i udlandet, er at kunne vurdere om kriterierne for tilbud om højt specialiseret behandling i udlandet er opfyldt.

 

Sagsbehandling vedrørende rådgivende panel for eksperimentel behandling

Formålet med at indsamle personoplysninger i forbindelse med denne sagsbehandling er at vurdere, hvorvidt kriterierne for tilbud eksperimentel behandling er opfyldt.

 

Sagsbehandling vedrørende anerkendelse af kønsskifte i forbindelse med ændre af fejl i CPR-nummer

Formålet ved indsamling af personoplysninger ved denne sagsbehandling er for at udfærdige udtalelser til Økonomi- og indenrigsministeriet, hvor det kirurgiske kønsskifte anerkendes.

 

Sagsbehandling vedrørende epidemilov

Sagsbehandlingen vedrørende epidemiloven har til formål at beslutte forholdene vedrørende indlæggelsessted og karantæne.

 

Sagsbehandling vedrørende anmodninger om aktindsigt, egenaccess, sletning og klager mv.

Formålet ved disse sagsbehandlinger er behandling af oplysninger i forbindelse med borgeres anmodninger om bl.a. aktindsigt, egenacces, sletning af oplysninger mv. i henhold til forvaltningsloven og databeskyttelseslovgivningen, hvorfor hjemlen til denne behandling ligeledes findes i hhv. Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04/2014, kapitel 4 og Databeskyttelsesforordningens art. 15 – 19.

 

Sagsbehandling vedrørende certificering af friplejeboligleverandøre

Formålet med behandlingen er, at certificere fysiske eller juridiske personer, som friplejeboligleverandører efter lov om friplejeboliger.

 

Sagsbehandling vedrørende handlepligt vedrørende overskridelse af maksimale ventetider

Formålet med behandlingen er at kunne dokumentere, at den pågældende region har udført de nødvendige og rigtige skridt i forhold til, at det nu er Sundhedsstyrelsen, der skal overtage handlepligten. Endvidere er formålet at fastslå om tidsfristerne i Bekendtgørelse om maksimale ventetider er overholdt.

Opdateret 06 MAJ 2019