xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Data­beskyttelses­politik

Databeskyttelse har høj prioritet hos Sundhedsstyrelsen. På disse sider kan du se, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.

Databeskyttelse 

Hos Sundhedsstyrelsen behandler vi personoplysninger som led i styrelsens myndighedsopgaver og som arbejdsgiver.

For nogle af behandlingerne gælder det, at personoplysningerne også anvendes til statistisk brug og i læringsøjemed. I den forbindelse er Sundhedsstyrelsen forpligtet til at overholde den gældende lovgivning på området.

Behandlingen af personoplysninger reguleres af databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, som supplerer forordningen. 

Sundhedsstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet, og vi følger ministeriets Databeskyttelsespolitik.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette gælder også hvis informationen skal kombineres med en anden oplysning, før en person bliver identificerbar.

Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer:

  • almindelige oplysninger
  • særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger) og
  • oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger. 

Som eksempler på personoplysninger kan nævnes

  • personnummer
  • et portrætbillede
  • et fingeraftryk
  • en stemmeoptagelse
  • oplysninger, der fremgår af en patientjournal
  • et telefonnummer.

Kontakt

Sådan kontaktes vi som dataansvarlig

Sundhedsstyrelsen
Att: Informationssikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Telefon: 72 22 74 00
E-mail: sst@sst.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Helle Ginnerup-Nielsen er databeskyttelsesrådgiver for Sundheds- og Ældreministeriets koncern og har ansvaret for at rådgive om og overvåge databeskyttelsesområdet i Sundheds- og Ældreministeriets departement og institutioner, dog med undtagelse af Lægemiddelstyrelsen, der har sin egen databeskyttelsesrådgiver.

Sundheds- og Ældre ministeriet

Att.: Databeskyttelsesrådgiver
Holbergsgade 6
1057 København K. 

Telefon 72 26 90 00
E-mail: databeskyttelse@sum.dk  

Opdateret 21 JAN 2021