xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NGO’er og foreninger kan søge penge til sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsstyrelsen åbner i dag for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for 2023.

03 OKT 2022

Puljen kan søges af private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer, der arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme. Foreningens/organisationens aktiviteter skal følge Sundhedsstyrelsens overordnede anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Der kan søges om penge til nye 1-årige projekter inden for følgende områder:

  • Alkohol
  • Mental sundhed
  • Tobak
  • Fysisk aktivitet
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Monitorering på sundhedsområdet

Der er allerede reserveret penge til treårige projekter, som modtog betingede tilsagn i 2021. De omfatter projekter inden for de nævnte seks områder samt projekter om ”seksuel sundhed”, ”astma og allergi” og ”forebyggelse af dopingmisbrug”. Organisationer, som har fået betinget tilsagn i 2021, vil modtage en mail direkte fra Sundhedsstyrelsen med det skema, de skal bruge til at genansøge om betingede tilsagn for 2023.

Ansøgningsfristen for nye 1-årige projekter er torsdag den 17. november 2022 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her

Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2023

Der bliver givet tilskud til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. Der er i alt 47,9 millioner kroner i puljen for 2023 under forudsætning af, at Finanslov 2023 bliver vedtaget. Heraf er cirka 32,34 mio. kr. reserveret til flerårige projekter, der har modtaget betinget tilsagn for 2023, og 8,65 mio. kr. er afsat til foreninger og organisationer med faste bevillinger på Finansloven. Dette puljeopslag åbner derfor for fordelingen af det resterende beløb på ca. 6,91 mio. kr. til nye 1-årige projekter i 2023.

 

Læs mere om puljen, herunder hvilke kriterier der er for hvert af de prioriterede indsatsområder og hvilke krav, der er til ansøgningen og ansøgere, på puljesiden.

 

Gå til puljeside