xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger om brug af lægemidlet remdesivir til behandling af covid-19 i høring

De nye nationale kliniske anbefalinger omhandler brugen af lægemidlet remdesivir til behandling af covid-19. Anbefalingerne rummer anbefalinger for og imod brug af remdesivir, afhængig af om der er tale om børn og unge, voksne, gravide eller ammende med covid-19.

09 SEP 2022

Lægemidlet remdesivir er den næste i rækken af prioriterede lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19, som løbende vil blive sendt i offentlig høring. Formålet med anbefalingerne er at bidrage med nationale standarder for brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 og derigennem medvirke til en ensartet, hurtig og evidensbaseret tilgang på tværs af landet.

Anbefalingerne indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger. Sundhedsstyrelsens har i samarbejde med den faglige arbejdsgruppe og referencegruppe præciseret og prioriteret de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen og give vejledning om, hvorvidt lægemidlerne bør bruges eller undlades.

De valgte lægemidler skal enten forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalingerne handler om, hvorvidt man kan forvente en god effekt ved at tage lægemidlerne i brug, men også om at undgå brug af lægemidler, hvor sandsynligheden for effekt er mindre.

Målgruppen for de nationale kliniske anbefaling er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

Sundhedsstyrelsen anvender GRADE-metoden ved udarbejdelse af nationale kliniske anbefalinger og anbefalingerne tager udgangspunkt i evidensgrundlaget fra den australske guideline Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce som også er udarbejdet efter GRADE-metoden. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at denne guideline er af høj kvalitet og hurtigt inddrager ny viden. Herudover har Sundhedsstyrelsen et samarbejde med gruppen bag denne guideline.

Anbefalingerne for brug af lægemidlet remdesivir til behandling af covid-19 er i høring frem til den 26. september 2022 kl. 12.00. Når de faglige anbefalinger har været i høring, bliver høringssvarene indarbejdet, og anbefalingen forventes færdig august/september.

Gå til høringsudkastet

Gå til Høringsportalen

Læs mere arbejdet for de Nationale Kliniske Anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 her


Om nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.

 

Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber.