xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccinationen mod COVID-19 skrider godt frem, også blandt unge over 16 år

Over 40 procent af hele den danske befolkning har nu modtaget første stik. Det svarer til over halvdelen af dem, der får tilbud om vaccination mod COVID-19. Vaccinationen af de 16-19-årige er også kommet godt fra start.

11 JUN 2021

Statusrapport over vaccinationsindsatsen med data per 7. juni viser, at vaccinationsindsatsen fortsat skrider godt frem, og at de inviterede målgrupper i høj grad gør brug af vaccinationstilbuddet.

For første gang viser rapporten nu også data for aldersgrupperne 16-19 år og 45-49 år (målgruppe 10D1). Begge aldersgrupper er gradvist blevet inviteret over de seneste uger. Og data viser, at også de helt unge tager godt imod tilbuddet. Blandt de 16-19 årige er 10 procent i gang med deres vaccinationsforløb, og knap halvdelen, 48 procent, har bestilt tid til vaccination.

Når vi sender invitationer ud til de 16-17-årige, bliver der også sendt information om de unges vaccinationstilbud til deres forældre eller forældremyndige. Som 16-17-årig kan man selv træffe beslutning om at blive vaccineret, men vi anbefaler, at de unge taler med deres forældre om vaccinationstilbuddet inden.

“Det er fantastisk, at vi nu er nået så langt, at vi er kommet i gang med at invitere de helt unge. Og det gør mig glad at se, at de tager godt imod tilbuddet, og at én ud af ti af de 16-19-årige allerede nu har påbegyndt deres vaccinationsforløb. Når man ser, hvor mange, der allerede nu har booket tid til vaccination, tegner der sig et billede af, at de unge følger vores anbefalinger og i høj grad ønsker at blive vaccineret. Jeg glæder mig til at følge fremdriften i tilslutningen for denne gruppe over de næste uger,” siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

For at informere om vaccinationstilbuddet og klæde de unge på til at træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at blive vaccineret mod COVID-19, har Sundhedsstyrelsen sat gang i en målrettet informationsindsats på sociale medier, og der er udarbejdet informationsmateriale direkte henvendt til de unge og deres forældre. Sundhedsstyrelsen vil løbende følge tilslutningen blandt de unge, og målrette eller justere indsatsen yderligere, hvis der er behov for det.

Vaccination mod COVID-19: Statusrapport per. 7. juni (udgivet 11. juni)