xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen gør status over vaccinationsindsatsen

Vaccinationsindsatsen har nu været i gang i lidt over en måned og Sundhedsstyrelsen samler nu op på indsatsen i uge 4, hvor i alt 184.307 borgere havde modtaget første stik, og 44.560 borgere var fuldt vaccineret.

02 FEB 2021

På plejecentre, hvor nogle af de mest sårbare borgere bor, er godt 9 ud af 10 af beboerne i gang med at blive vaccineret, og næsten en tredjedel er færdigvaccineret.

”Det er tilfredsstillende at se, at vi i uge 4 er oppe på, at over 91 procent af borgerne på landets plejecentre har fået 1. stik, og at mange også er blevet færdigvaccineret. Når vi inden længe ser, at de fleste beboere på landets plejecentre er færdigvaccinerede og dermed fuldt beskyttede mod COVID-19 sygdom, så vil vi forvente at se meget få alvorlige COVID-19 udbrud på landets plejecentre. Tak til kommuner, regioner og praktiserende læger med den kæmpe indsats med at få rullet vaccinerne ud på plejecentrene” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Overvågningen af vaccinationsindsatsen udvikler sig løbende i et tæt samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut, og i denne uge kan man i rapporten finde tal for fordelingen og andelen af påbegyndte og færdiggjorte vaccinationsforløb på tværs af regioner og kommuner for både borgere på plejecenter og frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren.

”Desværre får vi for få vacciner leveret i øjeblikket, og desværre nok også i en periode fremover. Derfor er det meget vigtigt, at vi får prioriteret vaccinerne til de mest udsatte, og at tilbuddet er ens på tværs af landet. Det nye datagrundlag giver os bedre mulighed for at planlægge indsatsen og følge op på, hvordan det går med at få vaccineret de målgrupper, vi har prioriteret. Vi kan også holde øje med, om der er behov for, at vi justerer vores indsats eller gør noget ekstra for, at tilbuddet når ud til alle borgere i målgruppen. Det giver os en unik mulighed for at planlægge en målrettet og effektiv udrulning, ” siger Søren Brostrøm og fortsætter ”Helt overordnet ser det ud til, at udrulningen følger de prioriterede målgrupper, men dog med mindre regionale forskelle på tværs af landet”.

Vaccinationsindsatsen bliver udrullet gradvist, og det vil fortsat vare nogen tid, før alle har fået et tilbud om vaccination. Først når langt flere har fået tilbudt vaccination og har modtaget anden dosis, har de opnået den fulde beskyttende effekt af vaccinen. Derfor er det stadig vigtigt at holde fast i de smitteforebyggende anbefalinger. 

Se statusrapport: Vaccination mod COVID-19, den 29 januar 2021

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende statusrapporter over vaccinationsindsatsen. En opdateret statusrapport forventes udgivet sidst i denne uge.

Tidligere statusrapporter kan læses her

Statusrapport for vaccinationsindsatsen mod COVID-19, 13. januar 2021

Statusrapport for vaccinationsindsatsen mod COVID-19, 22. januar 2021

Forebyg smitte med Sundhedsstyrelsens seks generelle råd:

  • Bliv hjemme hvis du er syg.
  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Forebyg smitte