xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Redskaber til behandling af patienter med funktionelle lidelser i almen praksis

Sundhedsstyrelsen har sammen med en arbejdsgruppe med deltagere fra blandt andet Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation udarbejdet materiale om funktionelle lidelser henvendt til alment praktiserende læger.

12 NOV 2021

Funktionelle lidelser er en gruppe af sygdomme, hvor man er generet af fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Funktionelle lidelser rammer omkring 10 procent af befolkningen, og blandt personer med funktione lidelse er omkring 1-2 procent ramt i en grad, der hæmmer deres livskvalitet og arbejdsevne. I de mest alvorlige tilfælde kan symptomerne være invaliderende for patienterne. Hovedparten af patienter med funktionelle lidelser har dog symptomer i mild til moderat grad, som kan behandles hos den praktiserende læge eller andre praktiserende behandlere.

”Funktionelle lidelser er stadigt et område, hvor vi mangler viden. Symptomerne på funktionel lidelse kan ikke påvises ved blodprøver eller andre medicinske tests, og vi mangler stadig viden om den grundlæggende årsag til symptomerne. Behandlingen tager derfor afsæt i patientens beskrivelse af symptomerne, og hvordan de påvirker patienternes hverdag og livskvalitet,” fortæller Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Som et redskab til den praktiserende læges dialog og behandling af patienter med funktionelle lidelser har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation udarbejdet en pakke med materialer, som de praktiserende læger sammen med deres patienter kan bruge til at sætte ord på sygdommen, og hvordan den påvirker patienternes hverdag. Pakken indeholder en pjece med opdateret viden om funktionelle lidelser samt en række konkrete redskaber, som lægen kan anvende til at hjælpe patienten med at håndtere symptomerne.

”Det er vigtigt, at patienter med funktionelle lidelser tidligt i forløbet får hjælp til at forstå deres sygdom og begynder at arbejde med at mestre deres symptomer. En tidlig indsats kan i mange tilfælde forebygge, at sygdommen udvikler sig i mere alvorlig grad og i sidste ende bliver kronisk. Derfor er vi glade for at kunne hjælpe de praktiserende læger med nogle redskaber, som de kan anvende i samarbejde med patienterne. Det er ret enkle redskaber, som kan bruges enkeltvis eller som del af et forløb, hvor flere redskaber kommer i brug,” siger Laura Toftegaard Pedersen.

Redskaberne har været afprøvet, og erfaringerne viser, at redskaberne gør det nemmere for lægen at arbejde med patienter med funktionelle lidelser. Redskaberne er udviklet, så patienterne efterfølgende selv kan arbejde med redskaberne og tage dem frem igen, hvis der bliver behov for det på et senere tidspunkt.

Materialerne er ikke forbeholdt praktiserende læger, men kan også bruges af andre behandlere, for eksempel fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker m. fl.

Videnssamling om funktionelle lidelser og til redskaber til brug i behandling af praktiserende læger