xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

I efteråret følger vi sygdoms­byrden og vaccinations­tilslutning på tværs af flere smitsomme sygdomme

På trods af de varme temperaturer er efteråret på vej, og det betyder, at vi kan forvente at se en stigning i smitte, ikke bare af COVID-19, men også af andre smitsomme sygdomme, som for eksempel influenza og pneumokoksygdom. Derfor vil Sundhedsstyrelsen følge området for at etablere et mere komplet billede af de smitsomme sygdomme, som sædvanligvis fylder i vinterhalvåret.

10 SEP 2021

Formålet med at følge sygdomsbyrden af COVID-19, influenza og pneumokoksygdom i efteråret og vinteren er blandt andet at kunne rådgive regioner og sygehuse vedrørende sygehuskapacitet og iværksætte relevante initiativer. Der er fokus på vaccinationstilslutningen og effekten af vacciner for at kunne iværksætte initiativer, der kan mindske sygeligheden og sygehusbelastningen.

”Vi er bekymrede for en stigning i antallet af indlæggelser som følge af smitsomme sygdomme på landets sygehuse henover efterår og vinter. Derfor vil vi følge det meget nøje, så vi og regionerne kan sætte ind, hvis der bliver brug for det,” siger Helene Probst, Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

”Lige nu ser det godt ud. Antal indlæggelser med COVID-19 er stabilt og influenza og pneumokoksygdom er lavt. Vi står derfor et godt sted her ved indgangen til efteråret, men det er afgørende, at vores vaccinationsdækning for COVID-19 kommer højere op, og at alle i målgrupperne bliver vaccineret for influenza og pneumkoksygdom,” fortsætter hun.

Den overordnede status for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 er, at næsten ni ud af ti på 12 år og derover har fået første stik. Langt den overvejende del af nyindlagte med COVID-19 er ikke vaccinerede, og tallene viser, at risikoen for at blive indlagt i den forgangne uge var næsten otte gange højere, hvis man ikke var vaccineret mod COVID-19.

Statusrapporten viser dog også, at man på sygehusene begynder at se lidt flere patienter i de ældre aldersgrupper, der indlægges med COVID-19 infektioner, selvom de er færdigvaccinerede. En del af disse patienter har en nedsat respons på vaccinen som følge af svært nedsat immunforsvar eller meget høj alder. For at bremse den udvikling har Sundhedsstyrelsen sat gang i tidlig revaccination af personer, som har svært nedsat immunforsvar og personer, som bor på landets plejehjem.

Sundhedsstyrelsen arbejder med at sikre en høj tilslutning til vaccinationsprogrammet for COVID-19 – både ved hjælp af lokale indsatser i områder med lavere tilslutning, og ved at oprette mobile pop-up vaccinationssteder, blandt andet på uddannelsesinstitutioner. Det er kommuner og regioner, der står for de mange lokale tiltag landet over.

Derudover arbejdes der også på at gøre det nemmere hurtigt at finde et vaccinationssted tæt på en. Fra på mandag vil man på coronasmitte.dk og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside kunne finde et Danmarkskort med overblik over og information om vaccinationsstederne i landet.

Statusrapport