xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vejledningerne om forebyggelse af smitte i hjemmeplejen, på plejecentre, bosteder og andre institutioner er opdateret

Sundhedsstyrelsen har opdateret to vejledninger om forebyggelse af ny coronavirus på sundheds-, ældre- og socialområdet, så de stemmer overens med materialer og retningslinjer på området.

09 JUL 2020

Vejledningerne giver anbefalinger til, hvordan plejecentre, bosteder og hjemmeplejen kan forebygge smittespredning, og hvordan stederne skal håndtere borgere og/eller medarbejdere, der er mistænkt eller smittet med COVID-19.

”Med vejledningerne ønsker vi at hjælpe kommunerne og andre med at beskrive det faglige grundlag for at håndtere og forebygge smittespredning af COVID-19. Vi arbejder løbende med vores vejledninger, så de er opdaterede, korrekte og forholder sig til de situationer, der opstår i dagligdagen,” fortæller konstitueret centerchef Dan Brun Petersen.

Vejledningen for plejecentre, bosteder og andre institutioner har fået et nyt afsnit om symptomer hos ældre og er desuden blevet opdateret vedrørende:

  • Testforløbet for borgere og medarbejdere med symptomer på COVID-19, eller som har været i nær kontakt med en smittet person
  • Muligheden for at medarbejdere nu selv kan visitere til test ved milde symptomer
  • Test af borgere ved indflytning på plejehjem, botilbud eller anden institution
  • De reviderede retningslinjer for forebyggelse af smitte.

Vejledning for hjemmeplejen er primært opdateret i forhold til retningslinjer for opsporing af nære kontakter.

Læs Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Læs Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus i hjemmeplejen

Besøg på plejehjem og sygehuse

Vejledningerne supplerer de retningslinjer, der for nyligt blev sendt ud i forbindelse med at restriktioner for besøg på bl.a. plejehjem blev lempet.

 

Retningslinjerne for smitteforebyggelse ved besøg skal bruges som pejlemærke for, hvordan man på fx et sygehus, et plejehjem eller en aflastningsplads kan få en hverdag til at fungere, samtidig med at man mindsker risikoen for udbrud af smitte med ny coronavirus.

 

Der er ikke tale om krav, men retningslinjerne opstiller en række anbefalinger, der skal indarbejdes i en lokal ramme, så de er tilpasset den enkelte institutions forhold.

 

Læs mere om, hvordan besøg på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse og klinikker kan foregå: Plejehjem og sygehuse genåbner for besøg

 

Se desuden øvrige materialer til Personale i sundheds- og ældresektoren