xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen udgiver ny vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder

En lukket radioaktiv kilde er radioaktivt materiale, der er permanent forseglet i en kapsel eller forekommer i fast form, så det radioaktive materiale normalt vil være forhindret i at blive spredt.

19 MAR 2020

Vejledningen er rettet mod virksomheder i industrien, der anvender lukkede radioaktive kilder til ikke-medicinske formål, f.eks. til kalibrering, proceskontrol og fugtigheds- og densitetsmåling. Det kan f.eks. være kontrol af underlaget før asfaltering af veje, måling af stålpladers tykkelse eller kontrol af fyldehøjden i dåser.

”Formålet med vejledningen er at give virksomheder, der bruger lukkede radioaktive kilder, anvisninger til, hvordan de kan leve op til de nye regler i strålebeskyttelseslovgivningen. Den handler bl.a. om, hvem der har ansvaret for at opfylde kravene i lovgivningen, om regler for tilladelse og underretning og om kravene vedrørende særlige kompetencepersoner,” siger Haraldur Hannesson, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

Vejledningen gennemgår også krav til, hvordan de personer, der arbejder med lukkede radioaktive kilder, skal kategoriseres i forhold til den dosis, de vil kunne modtage, mens de udfører deres arbejde. Og så gennemgås reglerne for skiltning og klassificering af de områder, hvor der arbejdes med lukkede radioaktive kilder.

Vejledningen udspringer af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet, og formålet er at gøre det nemmere at forstå og leve op til de nye regler. Vejledningen erstatter Sundhedsstyrelsens vejledning om lukkede radioaktive kilder fra 2009.

Vejledning: Brug af lukkede radioaktive kilder - Ikke-medicinske formål