xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen udgiver ny vejledning om brug af åbne radioaktive kilder

Vejledningen udspringer af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet og har til formål at gøre det nemmere at forstå og leve op til de nye regler.

10 FEB 2020

En åben radioaktiv kilde er radioaktivt materiale i form af gas, aerosol, væske eller fast stof, der ikke er kapslet ind, og hvor man kan komme i kontakt med eller sprede materialet, når man bruger det.

”Med den nye lovgivning på strålebeskyttelsesområdet er der sket nogle ændringer i reglerne for brug af åbne radioaktive kilder. Det drejer sig bl.a. om, hvordan affald skal behandles, der er krav til ”særlige kompetencepersoner”, og reglerne for tilladelse og underretning er ændret,” forklarer Haraldur Hannesson, der er sektionsleder i Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, og tilføjer:

”Når man bruger åbne radioaktive kilder i et omfang, der kræver tilladelse, skal man også udarbejde en sikkerhedsvurdering. Vejledningen indeholder anvisninger til, hvordan sikkerhedsvurderingen for brug af åbne radioaktive kilder kan udformes, så den lever op til reglerne på området.”

Vejledningen er primært rettet mod virksomheder, der bruger åbne radioaktive kilder til ikke-medicinske formål i Danmark, f.eks. inden for forskning, i industrien eller i miljømæssige sammenhænge. Det er for eksempel universiteter og højere læreanstalter, der bruger åbne radioaktive kilder til forskning, udvikling og undervisning, og virksomheder, som udvikler og producerer radioaktive lægemidler eller forsker i biomedicin.

Dele af vejledningen kan også være relevant inden for andre områder – det kan være indretning af laboratorier, affaldsbehandling og strålebeskyttelse for personer, der arbejder med åbne radioaktive kilder.

Vejledningen erstatter Sundhedsstyrelsens vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder fra 2005.

Læs vejledningen her