xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Råd til aftrapning af benzodiazepiner

Forbruget af benzodiazepiner er generelt faldende, men alment praktiserende læger kan stadig møde udfordringer, når patienter skal stoppe med at bruge disse receptpligtige lægemidler. Månedsbladet rådgiver i det nyeste nummer om aftrapning af benzodiazepiner.

17 AUG 2020

I tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er forbruget af benzodiazepiner faldet drastisk siden 1980’erne. ’Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler’ fraråder i hovedreglen langvarig behandling med benzodiazepiner, og læger med patienter i behandling med disse vil derfor skulle tage stilling til aftrapning. 

Månedsbladet beskriver de overvejelser, som lægen bør have forud for behandling med benzodiazepiner. Lægens ansvar ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler bliver desuden præciseret, ligesom eventuelle barrierer for aftrapning af benzodiazepiner gennemgås.

”Artiklens forfattere har udarbejdet en algoritme til hjælp i forbindelse med aftrapning af benzodiazepiner. Den kan hjælpe med at afklare, om forudsætningerne for aftrapning er til stede, og hvis ikke de er til stede, kan algoritmen hjælpe med at anskueliggøre, hvor og hvordan der skal sættes ind for at skabe forudsætninger for aftrapning,” fortæller overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.  

I samme artikel præsenteres også et konkret eksempel på en aftrapningsplan. Artiklen giver blandt andet forslag til, hvordan læger kan håndtere gradvis dosisreduktion af benzodiazepiner, hvis det specifikke lægemiddel ikke findes i ønsket styrke. 

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi bringer også i denne måned en gennemgang af lægens muligheder for at udskrive lægemidler, når pakningsstørrelserne er større end behandlingsbehovet. Lægen kan ved udskrivning af recept foretage en dosisdispenseret ordination. Med den kan apoteket instrueres om kun at udlevere det ønskede antal tabletter. Som et alternativ kan lægen også fra egen praksis udlevere det ønskede antal tabletter i en doseringspose til patienten. Fordele og ulemper samt krav til mærkning, dokumentation og information til patienten omtales.

Læs mere i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 9