xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis e-læring til ledere og medarbejdere i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder nu gratis e-læringskurser til ledere og medarbejdere i ældreplejen med inspiration og konkrete metoder til at arbejde systematisk med at udvikle en endnu mere værdig ældrepleje.

26 NOV 2020

Målgruppen for kurserne er medarbejdere og ledere i ældreplejen, og formålet med e-læringen er at skabe faglig refleksion og dialog samt styrke praksisnære læring og systematisk arbejde med en værdig ældrepleje.

”Vi er meget glade for, at vi med de nye e-læringskurser nu kan nå endnu bredere ud med vores bidrag til, hvordan man kan arbejde mere systematisk og konkret med at sikre en værdig ældrepleje for vores ældre borgere. Vi ved, at lederne har en helt central rolle med sikre implementering af konkrete metoder, og derfor er der også materiale og kursus målrettet til dem.  Vi håber, at både medarbejdere og ledere vil få glæde af materialet,” siger Sara Louise Friis Rose, daglig leder af Videnscenter for værdig ældrepleje.

Kurserne kan bruges af den enkelte medarbejder, som søger inspiration til sit daglige arbejde, og de kan også anvendes til større grupper på arbejdspladsen.  

Følgende kurser ligger er tilgængelige nu:

  • ”Værdighed i praksis”, som blandt andet indeholder en konkretisering af værdighed og enkle faglige metoder til at sikre borgerens trivsel, medbestemmelse og livskvalitet
  • ”Perspektivskifte” – en faglig metode til at sætte sig i borgerens sted og få større forståelse for borgerens perspektiv og ønsker
  • ”Fra e-læring til effekter i praksis”, som indeholder evidensbaseret viden, metoder og konkrete produkter til at sikre at e-læringen omsættes til en mere kvalificeret praksis, borgeren kan mærke.

Videnscenter for værdig ældrepleje vil løbende lægge nye materialer og kurser op, og i februar 2021 vil følgende kurser blive tilføjet: 

  • Lytte og spørge med den anden i centrum
  • Forbedringscirklen – de små skridts metode
  • Ledelse af værdig ældrepleje

Læs mere og find e-læringskurserne:

Læring om værdighed - gratis e-læring