Engelsk

Sundheds­styrelsen sender ny vejledning om røntgenoptagelser hos tandlæger i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny vejledning om anvendelse af røntgenstråling til intraorale røntgenoptagelser hos tandlæger i høring.

10 APR 2019

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny vejledning om anvendelse af røntgenstråling til intraorale røntgenoptagelser hos tandlæger i høring.

Intraorale optagelser er små røntgenoptagelser af tænder og kæbeknogle og er den type af røntgenundersøgelse, som de fleste danskere får foretaget hos tandlægen. 

”Vi har nu fået en vejledning, der samlet beskriver rammer for anvendelse af røntgenstråling til intraorale optagelser hos tandlæger. Vejledningen beskriver bl.a. krav til de ”særlige kompetencepersoner”, som blev indført med de nye bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet i 2018. Den handler også om emner som afskærmning, kvalitetssikring og audit. Og så indeholder vejledningen desuden vores anbefalinger for udførelse af konstanskontroller”, forklarer Hanne Waltenburg, der er sektionsleder i Strålebeskyttelse.

Den nye vejledning udspringer af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet. Vejledningen skal bidrage til, at reglerne bliver forstået og anvendt korrekt.

Vejledningen, der nu sendes i høring, er den første vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der samlet dækker anvendelse af røntgenstråling til intraorale optagelser hos tandlæger. Vejledningens afsnit om konstanskontroller vil erstatte tidligere separate vejledninger om konstanskontroller af røntgenapparater og udstyr til intraorale optagelser.

Vejledningen er i høring frem til den 6. maj 2019 kl. 12.00.

Læs mere på Høringsportalen