Engelsk

Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen reviderer bekendtgørelser

Sundhedsstyrelsen sender i dag fire bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet i høring. Der er tale om en revidering af i alt tre bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet fra februar 2018, hvor også en ældre bekendtgørelse fra 1993, som handler om overførsel af radioaktive stoffer, er blevet indarbejdet. Bekendtgørelsen om international overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel er ved samme lejlighed blevet opdateret, uden at der er ændret på substansen af den.

22 MAR 2019

Sundhedsstyrelsen sender i dag fire bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet i høring. Der er tale om en revidering af i alt tre bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet fra februar 2018, hvor også en ældre bekendtgørelse fra 1993, som handler om overførsel af radioaktive stoffer, er blevet indarbejdet. Bekendtgørelsen om international overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel er ved samme lejlighed blevet opdateret, uden at der er ændret på substansen af den.

På baggrund af det første års erfaring med at anvende bekendtgørelserne, har Sundhedsstyrelsen præciseret enkelte formuleringer, og lavet en række justeringer.

Med revisionen er der nu tilføjet krav om, hvilken viden, og hvilke færdigheder og kompetencer strålebeskyttelseseksperter skal have, og snittet for, hvornår man skal rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert, er tilføjet. Samtidig har Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen præciseret affaldsvejene for radioaktivt affald og tilføjet enkelte bestemmelser om bortskaffelse.

”Siden de nye bekendtgørelser trådte i kraft i 2018, har vi konstateret, at der var behov for enkelte præciseringer og justeringer i bekendtgørelsesteksterne.  Vi har derfor benyttet lejligheden her til eksempelvis at gøre det mere tydeligt, hvornår man skal rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert. Vi har også præciseret reglerne for, hvilke krav der gælder for brug af røntgenapparatur, når det bruges til ikke-medicinske formål, så det nu bør være helt klart, at man for eksempel ikke må bruge klinikpersonale som testpersoner, når man skal afprøve eller demonstrere nyt røntgenapparatur”, forklarer enhedschef Mette Øhlenschlæger.

Bekendtgørelserne er i høring frem til den 26. april 2019 kl. 12.00, og træder i kraft 1. juli 2019.

Læs mere på Høringsportalen