xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Seksualitet, livskvalitet og selvbestemmelse i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til temadage om ældre menneskers seksualitet.

02 DEC 2019

Hvordan kan personale i ældreplejen arbejde med ældre menneskers seksualitet på værdig vis? Hvordan åbner man op for en samtale om intime behov og ønsker? Og hvordan undgår man som personale at få overskredet sine egne grænser?

Det kan du lære mere om på tre temadage i januar, henholdsvis d. 21.,22. og 29. januar. Her vil der være fokus på seksualitet i alderdommen, hvordan man får en god dialog med ældre borgere om behov for nærhed og ømhed, og hvordan man som personale kan arbejde med at forebygge og håndtere seksuel opmærksomhed fra ældre borgere. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete og praksisnære metoder og redskaber, som tager afsæt i deltagernes egen hverdag og praksis.

”For mange mennesker hænger livskvalitet og seksualitet sammen, også i alderdommen. Men det kan nogen gange være svært, hvordan man som medarbejder kan forholde sig til borgeres seksualitet.

Det ser vi frem til at drøfte på temadagene, hvor man også kan få viden og inspiration til, hvordan man i sit daglige arbejde kan tage vare på borgernes interesser og behov bedst muligt”, fortæller sektionsleder Sara Louise Friis Rose.

Temadagene er målrettet personer, der har daglige omsorgs- og plejeopgaver og ønsker mere viden på området. 

Se tilmeldingsfrister og tilmeld dig