xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Se hvor mange specialtandlæger, der skal uddannes i 2020-2024

Sundhedsstyrelsen har fastsat antallet af uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelsen i en ny dimensioneringsplan for årene 2020-2024.

10 DEC 2019

Dimensioneringsplanen sætter rammerne for, hvor mange uddannelsesforløb, der årligt skal slås op inden for de to tandlægespecialer: ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

”Formålet med planen er at sikre, at der bliver uddannet specialtandlæger til fremtidens tandpleje under hensyn til behovet for specialtandlæger og uddannelseskapacitet,” siger tandlæge Karen Geismar fra Sundhedsstyrelsen.

Flere forløb i tand-, mund- og kæbekirurgi

Med den nye dimensioneringsplan bliver antallet af specialtandlæger inden for tand-, mund og kæbekirurgi øget til 6 årlige uddannelsesforløb. I dag uddanner vi 5 om året. Det skyldes, at der forventes en øget efterspørgsel på specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi.

Antallet af uddannelsesforløb i ortodonti bliver fastholdt på 7 årlige uddannelsesforløb, ligesom i dimensioneringsplanen 2015-2019.

”I starten af 2020 vil vi melde ud, hvordan den regionale fordeling af uddannelsesforløb i tand-, mund- og kæbekirurgi bliver. Det sker efter rådgivning fra Koordineringsudvalget i Tand-, mund- og kæbekirurgi,” siger tandlæge Karen Geismar.

Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen på det tandlægelige arbejdsmarked, og holder øje med, om der sker ændringer, der kan have betydning for det fremtidige behov for specialtandlæger. Hvis der opstår behov for at justere dimensioneringsplanen vil det blive drøftet i Tandplejens prognoseudvalg.

Se dimensioneringsplanen

Om dimensioneringsplanen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet dimensioneringsplanen 2020-2024 på baggrund af Tandplejeprognosen 2018-2040 og en høringsrunde fra de specialefaglige videnskabelige selskaber, Danske Regioner, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Tandlægeforeningen, Ansatte Tandlægers Organisation, Tandlægeuddannelserne, Kommunernes Landsforening og Danske Tandplejere.