Engelsk

Reglerne om maksimale ventetider blev overtrådt syv gange i marts

Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i marts måned. Det skete hos syv patienter med kræft i marts 2019.

30 APR 2019
Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i marts måned. Det skete hos syv patienter med kræft i marts 2019.

Reglerne om de maksimale ventetider er overtrådt:

  • 3 gange i Region Hovedstaden
  • 4 gange i Region Midtjylland

I Region Hovedstaden blev reglerne om de maksimale ventetider overtrådt tre gange. Den ene overtrædelse af reglerne skyldtes en menneskelig fejl, den anden en procedurefejl og den tredje en mekanisk fejl Patienterne ventede mellem 1 og 17 dage længere, end regler tillader, uden at være informeret om deres rettigheder. Patienterne er blevet eller vil blive informeret om, at patientrettighederne ikke har været overholdt.

Region Midtjylland har indberettet fire overtrædelser af reglerne om de maksimale ventetider. I to af tilfældene er det ikke dokumenteret, at patienten havde ventet for længe på at få en tid til operation, mens en tredje overtrædelse skyldtes sygdom, og den fjerde skyldtes en menneskelig fejl. Patienterne ventede mellem 1 og 9 dage længere, end regler tillader, uden at være informeret om deres rettigheder. Regionen har oplyst, at der er iværksat initiativer for at undgå lignende tilfælde fremadrettet. 

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om deres overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, om de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider hos de konkrete patienter, der er blevet henvist til at blive udredt og behandlet for kræft samt visse hjertesygdomme.