Engelsk

Reglerne om maksimale ventetider blev overtrådt syv gange i februar

Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i februar måned. Det skete hos syv patienter med kræft i februar 2019.

26 MAR 2019

Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i februar måned. Det skete hos syv patienter med kræft i februar 2019.

Reglerne om de maksimale ventetider er overtrådt:

  • 1 gang i Region Hovedstaden
  • 5 gange i Region Midtjylland
  • 1 gang i Region Sjælland 

Region Hovedstaden har overtrådt bekendtgørelsen en gang i forbindelse med en undersøgelse for kræftsygdom. Patienten ventede en dag for længe, da henvisningen til den rette afdeling først blev foretaget en dag for sent. Regionen har oplyst, at de via elektroniske overvågningssystemer i regionens it-system fremover vil have fokus på overholdelse af ventetiderne. 

I Region Midtjylland blev reglerne overtrådt fem gange. Alle tilfældene skyldes en procedurefejl i henvisningen fra den kirurgiske afdeling til den afdeling, der skulle behandle patienterne efterfølgende. Patienterne modtog efterbehandlingen mellem 11 og 33 dage for sent i forhold til reglerne. Regionen har oplyst, at de vil ændre procedurer, så patienterne fremover sikres behandlingen inden for de maksimale ventetider.

Region Sjælland har indberettet en overtrædelse i februar. Den skyldes, at nyt personale har været uopmærksomme på de tidsfrister og dokumentationskrav, der er fastsat. Regionen oplyser, at to faste forløbskoordinatorer fremadrettet vil have fokus på, at ventetiderne er overholdt og sørge for at videreformidle viden om reglerne til personalet.

Region Nordjylland har desuden efterindberettet en overtrædelse for januar 2019.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om deres overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, om de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider hos de konkrete patienter, der er blevet henvist til at blive udredt og behandlet for kræft samt visse hjertesygdomme.

Oversigt over maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside