Engelsk

Reglerne om maksimale ventetider blev overtrådt 13 gange i april

Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, at de ikke har overholdt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom. Det skete for 13 patienter med kræft i april 2019.

24 MAJ 2019

Reglerne om de maksimale ventetider er ikke overholdt:  

  • 6 gange i Region Hovedstaden
  • 7 gange i Region Midtjylland 

I Region Hovedstaden blev reglerne om de maksimale ventetider ikke overholdt seks gange. Overskridelserne skyldes menneskelige fejl. Patienterne ventede mellem 1 og 18 dage længere, end reglerne tillader. Regionen har oplyst, at patienterne er blevet eller vil blive informeret om, at patientrettighederne ikke var overholdt.

I Region Midtjylland blev reglerne om de maksimale ventetider ikke overholdt syv gange. Overtrædelserne skyldes blandt andet procedurefejl samt menneskelige fejl i forbindelse med overgangen til et nyt IT-system. Patienterne ventede mellem 1 og 14 dage længere, end reglerne tillader. Regionen har oplyst, at der er sat initiativer i gang for at undgå lignende situationer fremadrettet.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om deres overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, om de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider hos de konkrete patienter, der er blevet henvist til at blive udredt og behandlet for kræft samt visse hjertesygdomme.

Oversigt over de maksimale ventetider