Engelsk

Patienter ventede for længe på kræft­undersøgelser i julen

Regionerne har informeret Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i december måned. Det skete hos 14 patienter med kræft i december 2018.

25 JAN 2019

Regionerne har informeret Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i december måned. Det skete hos 14 patienter med kræft i december 2018. 

Reglerne om de maksimale ventetider blev ikke overholdt i følgende tilfælde:

  • 1 gang ved udredning for kræftsygdom i Region Syddanmark
  • 2 gange ved operation for kræftsygdom i Region Midtjylland
  • 1 gang ved udredning for kræftsygdom i Region Nordjylland
  • 10 gange, hvor patienter skulle udredes for kræftsygdom i Region Hovedstaden


Region Syddanmark
har informeret om, at de i et patientforløb har overtrådt reglerne om maksimale ventetider, da sygehuset trods ekstra ventetid ikke informerede patienten om de rettigheder, der ellers gælder, når der er ekstra ventetid til udredning. Patienten fik tilbudt en tid en dag for sent.

I Region Midtjylland blev reglerne overtrådt to gange.  Det skyldtes utilstrækkelig planlægning og manglende kapacitet i forbindelse med helligdagene i julen. De to patienter ventede to dage for længe uden at få information om deres rettigheder i forbindelse med den ekstra ventetid. 

Region Nordjylland havde ét patientforløb i december, hvor bekendtgørelsen om de maksimale ventetider blev overtrådt. Grundet en fejl i arbejdsgangen blev patienten indkaldt fem dage for sent. Regionen har sat tiltag i gang på afdelingen for at sikre, at arbejdsgangen forløber, som den skal, fremover. 

Region Hovedstaden har overtrådt bekendtgørelsen 10 gange. Ni af dem skyldtes manglende planlægning i forbindelse med helligdage i julen. Den sidste patient ventede for længe på grund af en menneskelig fejl. De 10 patienter ventede mellem 1 og 13 dage for længe uden at være informeret om deres rettigheder. Region Hovedstaden vil fremadrettet forbedre planlægningen i forbindelse med helligdage, så patientrettighederne overholdes.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse til Sundhedsstyrelsen, om de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider hos de konkrete patienter, der er blevet henvist til at blive udredt og behandlet for kræft samt visse hjertesygdomme.