Engelsk

Opdateret pakkeforløb til patienter med kræft i urinvejene

Hvilke undersøgelser skal du igennem, hvis der er mistanke om, at du har kræft i urinvejene? Og hvilke behandlinger skal du have tilbud om? Det kan patienter og fagpersonale få information om i et opdateret pakkeforløb for kræft i urinvejene.

14 MAJ 2019

Pakkeforløbet beskriver, hvordan forløbet vil være for de mennesker, der skal undersøges ved mistanke om kræft i urinvejene. Som noget nyt beskriver pakkeforløbet det samlede forløb – lige fra den første udredning af, om man har kræft, til opfølgningen efter behandling for kræft og det løbende fokus på rehabilitering og håndteringen af senfølger.

Pakkeforløbet består af to dele: Dels information til sundhedspersonale, og dels en folder til patienterne. 

”Folderen til patienterne fortæller helt konkret om, hvad der skal ske, og hvilke undersøgelser man skal igennem. Vi har lagt vægt på, at patienterne skal føle, at de ved, hvad de kan forvente af undersøgelser og andet, hvis de står i den situation, at de skal udredes for kræft i urinvejene.”, siger overlæge konstitueret sektionsleder Agnethe Vale Nielsen. 

Nye tiltag skal forbedre patienternes forløb før en operation

Sundhedsstyrelsen har sammen med eksperter på området besluttet, at der med opdateringen skal indføres tiltag i det opdaterede pakkeforløb, der skal forbedre patienternes resultater efter en operation. Der er tale om tiltag, som fysisk træning, oplæring i anvendelse af urostomi og ernæringsindsatser for patienter, der skal have fjernet blæren.

”Tiltagene før en operation, hvor blæren bliver fjernet, skal styrkes. Det er en stor omvæltning for patienter, hvis de fx ikke længere kan gå på toilettet som før, og derfor er det vigtigt at forberede dem på, hvad der kommer til at ske, og hvad de skal gøre efter operationen”, siger overlæge, konstitueret sektionsleder Agnethe Vale Nielsen.

Se pakkeforløbet for kræft i urinvejene