Engelsk

Nye håndbøger skal sikre høj kvalitet i arbejdet med mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag tre demenshåndbøger med konkrete input til ledere og medarbejdere, der arbejder med mennesker med demens

13 MAR 2019

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag tre demenshåndbøger med konkrete input til ledere og medarbejdere, der arbejder med mennesker med demens

Mennesker med demens er en sårbar gruppe, der har brug for særlig støtte. Og det er vigtigt, at medarbejdere og ledere, der arbejder med denne gruppe mennesker har nogle konkrete værktøjer, de kan tage i brug for at give den bedst mulige pleje. 

Derfor udgiver Sundhedsstyrelsen i dag tre demenshåndbøger med konkrete input til at sikre god og værdig pleje og omsorg for mennesker med demens. Håndbøgerne er et initiativ fra den nationale demenshandlingsplan 2025. De skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner. 

”Der er mange udfordringer i det daglige arbejde med at fremme livskvaliteten for mennesker med demens i både hjemmepleje og plejeboliger. Med Demenshåndbøgerne forsøger vi at give medarbejdere og ledere nogle konkrete værktøjer og forslag til indsatser, som kan styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens,” fortæller Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.  

Faglig ledelse skaber kvalitet i arbejdet

Demenshåndbogen ”Faglig ledelse i praksis” er for alle med et fagligt ledelsesansvar i hverdagen.

Lederne har en særlig opgave i at understøtte medarbejdernes arbejde med at skabe trivsel for borgere med en demenssygdom. 

Håndbogen introducerer grundlæggende ledelsesroller og beskriver, hvilke elementer der kan styrke den faglige ledelse – og dermed være med til at sikre kvalitet i arbejdet og skabe forandringer for medarbejdere og borgere med en demenssygdom.

Mennesket i centrum
Håndbogen ”Personcentreret omsorg i praksis” er særligt målrettet medarbejdere. Personcentreret omsorg betyder, at man sætter det enkelte menneske i centrum frem for sygdommen. Man arbejder altså med udgangspunkt i personens unikke historie og personlighed for at sikre, at personen har det så godt som muligt. 

Håndbogen giver en introduktion til, hvordan man kan møde mennesker med demens med en personcentreret tilgang og dermed øge deres trivsel og velbefindende i hverdagen. Den indeholder også konkrete eksempler på, hvordan man kan hjælpe og agere over for borgerne, selv når deres adfærd er uforståelig. 

I håndbogen er der også en række forskellige metoder og værktøjer, som kan bruges i dette arbejde.

Palliativ pleje kan være udfordrende
Den tredje Demenshåndbog ”Palliativ pleje, omsorg og behandling” (link) skal hjælpe medarbejdere og ledere, der arbejder med palliation for mennesker med demens. 

”Det palliative arbejde for mennesker med demens kan være særligt vanskeligt, fordi mennesker med demens kan have svært ved at give udtryk for egne ønsker og behov. Her kommer Demenshåndbogen med nogle forslag til, hvad man kan have fokus på, og hvilke indsatser man kan sætte i gang for at øge trivslen og hjælpe borgeren bedst muligt,” siger Mads Biering la Cour.

Demenshåndbogen består af tre moduler, som kan benyttes samlet i deres fulde længde eller som opslagsværker efter behov.

Se og download Demenshåndbøgerne her