Engelsk

Ny rapport om stoftest bekræfter nuværende anbefalinger

Sundhedsstyrelsen fastholder vores nuværende anbefalinger om stoftest i nattelivet. Det står klart, efter Center for Rusmiddelforskning har lavet en gennemgang af nyeste viden på området

07 MAJ 2019

Sundhedsstyrelsen fastholder vores nuværende anbefalinger om stoftest i nattelivet. Det står klart, efter Center for Rusmiddelforskning har lavet en gennemgang af nyeste viden på området

Igennem de senere år har der både herhjemme og internationalt været en del debat om brugen af stoftest i nattelivet og andre festmiljøer. Det er bl.a. blevet debatteret, om stoftest kan bruges til at forebygge brug af stoffer og minimere skader og risici forbundet med stofferne. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brugen af stoftest i nattelivet. Det skyldes både, at der mangler viden om effekterne, og at muligheden for at få testet stoffer kan skabe falsk tryghed og en opfattelse af, at det er normalt at tage stoffer. 

”Hvis vi skal anbefale brugen af stoftest, skal der foreligge solid viden om, at det virker og ikke har nogle negative eller modsatrettede effekter. Derfor er det vigtigt for os hele tiden at være opdaterede, så vi kan basere vores anbefalinger på den nyeste viden,” fortæller chefkonsulent Kari Grasaasen fra Sundhedsstyrelsen.

Hvilke effekter er der ved stoftests?

Vi har på den baggrund bedt Center for Rusmiddelforskning om at gennemgå den nyeste viden på området og se på den dokumenterende effekt, der kan være ved, at personer med et rekreativt brug af stoffer får mulighed for at få testet deres stoffer før eller under en fest/festival.  

Rapporten gennemgår den nyeste internationale litteratur på området og konkluderer, at den viden, der findes om effekter af eksisterende stoftestprogrammer er baseret på et mindre robust videnskabeligt grundlag og til dels også er farvet af forskellige holdninger og interesser. 

Der er ikke solid viden om, hvorvidt stoftestprogrammer har positive effekter, som fx at forebygge forgiftninger og dødsfald eller effektivt kunne rådgive en gruppe personer med et rekreativt forbrug, som ikke kommer i den kommunale stofmisbrugsrådgivning.       

Ændrer ikke anbefalinger

Rapporten kommer således ikke med en ny viden om effekterne ved stoftest. Disse fund skal holdes op imod det relativt lave antal borgere, som eksperimenterer med stoffer. 

”I dag er det en relativt lille andel af befolkningen, som det seneste år har brugt af stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy. Derfor mener vi stadig ikke, at vejen frem er at udbrede stoftestprogrammer i festmiljøerne, som i stedet kan give en opfattelse af, at stoffer er mindre farlige og mere normalt at bruge. I stedet skal vi sætte ind med andre midler, og her spiller forebyggelse og rådgivning fra bl.a. SSP medarbejdere en væsentlig rolle ”, siger Kari Grasaasen. 

På basis af rapporten fra Center for Rusmiddelforskning fastholder Sundhedsstyrelsen således den hidtidige anbefaling om ikke at anbefale indføring af stoftestprogrammer i festmiljøerne i Danmark.

Læs rapporten her

Læs den engelske oversættelse af rapporten her