Engelsk

Inspirationsdag sætter fokus på god pleje og omsorg for mennesker med demens

Med afsæt i de nye demenshåndbøger holder Sundhedsstyrelsens tre inspirationsdage for ledere og medarbejdere i ældreplejen

22 MAR 2019

Med afsæt i de nye demenshåndbøger holder Sundhedsstyrelsens tre inspirationsdage for ledere og medarbejdere i ældreplejen

Hvordan møder vi borgere med demens med en personcentreret tilgang? Og hvad er det gode palliative forløb for borgere med demens i den kommunale praksis?

Det er de centrale spørgsmål, når Sundhedsstyrelsen holder inspirationsdag for medarbejdere og ledere i ældreplejen.

På inspirationsdagen får deltagerne - gennem praksisnære oplæg - inspiration og konkrete idéer til arbejdet med at skabe god pleje og omsorg for mennesker med demens.

Dagen vil bestå af to hovedoplæg om hhv. personcentreret omsorg samt palliativ pleje og omsorg. Sundhedsstyrelsen præsenterer desuden de nye demenshåndbøger, som netop er udkommet.

”Dagen har til formål at inspirere med konkrete værktøjer og forslag til indsatser og vise, hvordan man med udgangspunkt i håndbøgerne kan styrke arbejdet med at fremme livskvaliteten og trivslen for borgere med en demenssygdom,” siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Inspirationsdagen er henvendt til medarbejdere og ledere i plejebolig og hjemmepleje, der ønsker input til arbejdet med at skabe god pleje og omsorg for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne danner afsæt for dagen

Det er Sundhedsstyrelsens nye demenshåndbøger, der danner grundlag for afholdelsen af inspirationsdagene. 

Håndbøgerne har til formål at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Download Sundhedsstyrelsens demenshåndbøger her 

Praktisk information

Inspirationsdagen finder sted: 
Den 2. maj i Aarhus
Den 3. maj i Odense
Den 10. maj i København

Læs mere om program og tilmeld dig her