xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvilken medicin er bedst til behandling af akutte smerter i bevægeapparatet?

IRF i Sundhedsstyrelsen sender nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af akutte muskuloskeletale smerter i offentlig høring.

11 NOV 2019

Muskuloskeletale smerter er smerter i kroppens bevægeapparat, fx overbelastninger, traumer, degenerationer og inflammationer. De nye anbefalinger skal give læger i almen praksis et opdateret grundlag ved medicinsk behandling af patienter med akutte muskuloskeletale smerter.

Der er ikke tale om en behandlingsvejledning, men anbefalinger der kan støtte lægen i valget af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper (fx langtidsvirkende opioider eller NSAID), der er til størst gavn for patienterne. 

Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), der er en liste, der skal hjælpe med at træffe beslutning om valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen. Anbefalingerne er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en række eksterne specialister.

Baggrundsnotatet er i høring frem til den 29. november 2019.

Se metodebeskrivelse for NRL
Se høringsmaterialet på høringsportalen