Engelsk

Fire kommuner har afprøvet mulighederne for at hjælpe meget svært syge, med hvordan de får en værdig død

Det kan være svært for personalet at imødekomme meget syge borgeres ønsker til, hvordan de kan få en værdig død. Derfor har fire kommuner afprøvet forskellige metoder til at finde ud af borgernes behov, og hvordan kommunerne kan leve op til dem. Den tværgående evaluering af projekterne viser, at alle metoderne har haft en god effekt.

07 MAJ 2019

Det kan være svært for personalet at imødekomme meget syge borgeres ønsker til, hvordan de kan få en værdig død. Derfor har fire kommuner afprøvet forskellige metoder til at finde ud af borgernes behov, og hvordan kommunerne kan leve op til dem. Den tværgående evaluering af projekterne viser, at alle metoderne har haft en god effekt. 

De fire kommuners projekter skulle hjælpe borgere, der har en livstruende eller uhelbredelig sygdom, til at få den bedst mulige livskvalitet i deres ofte svære livssituation.

”Der blev afsat 14 millioner kroner til projektet, der skulle gøre det muligt at afprøve, hvordan vi kan ændre på mulighederne for livstruende syge borgere. Mange dør i dag på sygehuset, selvom de har et ønske om at opholde sig og dø i eget hjem. Derfor er vi glade for at se de positive resultater”, siger Anna Ogstrup, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

Evalueringen viser, at selv om de fire kommuner har afprøvet forskellige metoder og prioriteret forskelligt, har de alle kunnet bruge deres afprøvede metoder og værktøjer. Det har blandt andet været metoder til at klæde sundhedspersoner på til at snakke med borgerne om deres sidste tid.

”Vi håber, at evalueringen kan inspirere andre kommuner til at arbejde med hjælpen til de svært syge, og dermed de basale palliative indsatser, som der her er tale om. Erfaringerne fra projekterne viser, at de kan løfte kommunernes lokale indsats, gennem deres fokus på metoder og uddannelse, og dermed kan de bedre imødekomme borgernes ønsker og behov for deres sidste tid”, siger Anna Ogstrup.

Evalueringen viser desuden, at det er vigtigt at give sundhedspersoner med mellemlange uddannelser som sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter, viden og redskaber til at tage snakken med borgerne. Kortuddannet personale i hjemmeplejen kan med fordel tænkes med i indsatsen, hvis de også får undervisning og redskaber. 

Slutevalueringen af projektet

Bilagsrapport

Læs mere om projektet