xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Demens­rejseholdets metoder er nu tilgængelige for alle

Nu kan alle få glæde af at læse om Demensrejseholdets metoder til praksisnær læring.

23 MAJ 2019

Demensrejseholdet har haft succes med at skabe positive ændringer i det daglige arbejde på plejecentre til gavn for beboere med demens. Og nu er det muligt for alle at dykke ned i de metoder, som konsulenterne har brugt i forløbene. 

Offentliggørelsen af Demensrejseholdets metoder sker netop for, at andre kommuner også kan få indblik i og blive inspireret af den læringstilgang, der ligger til grund for indsatsen.

”Det kan være en stor udfordring at sammensætte et kompetenceudviklingsforløb, der rent faktisk skaber læring og forandring. Derfor vil vi gerne dele vores metoder, så alle, der har lyst, kan lade sig inspirere til lignende forløb,” fortæller Nicoline Lykkegaard Leisner, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Demensrejseholdet tager udgangspunkt i en aktionslæringstilgang, som er praksisnær og dermed designet til at skabe forandring i hverdagen. Et forløb med Demensrejseholdet består af en række aktiviteter, som tilsammen skaber udgangspunktet for denne læringstilgang. Alle drejebøger og PowerPoint-præsentationer fra aktiviteterne kan nu frit downloades.

Man kan også blive inspireret til små ændringer i det daglige. På hjemmesiden findes der en række inspirationsfilm, beskrivelser af de forskellige læringsmetoder, modeller og refleksionskort med de konkrete modeller. Det kan alt sammen være en hjælp i det daglige arbejde for ledere og medarbejdere, der arbejder med mennesker med demens.

Metoderne virker

Demensrejseholdet har været på besøg i 14 kommuner og arbejdet med praksisnær kompetenceudvikling på 50 plejecentre. Her har Demensrejseholdets konsulenter uddannet nøglepersoner i metoder til at styrke den faglige tilgang og dermed plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Evalueringen har bl.a. vist, at medarbejderne på plejecentrene er blevet bedre til at imødekomme beboernes individuelle behov, og at beboerne i højere grad deltager i aktiviteter, er mere rolige, og der er færre konflikter mellem beboere og medarbejdere.

Hent materialet og læs evalueringen