Engelsk

Anbefalinger giver fælles rammer for fødsler

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til regionernes organisering af fødeområdet. Resultatet af arbejdet er samlet i en række krav og anbefalinger, som er i høring frem til d.2. april 2019

04 MAR 2019

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til regionernes organisering af fødeområdet. Resultatet af arbejdet er samlet i en række krav og anbefalinger, som er i høring frem til d. 2. april 2019.

I Danmark kommer cirka 60.000 børn til verden hvert år, og fødselstallet er stigende. Samtidig skyder nye sygehusbyggerier op, og gravide og deres familie har i højere grad krav og holdninger til, hvor de gerne vil føde, og hvordan fødslen skal forløbe.

Regionerne udarbejder såkaldte fødeplaner som led i deres sundhedsplanlægning. De beskriver regionens tilbud til kvinden, barnet og familien ved graviditet, fødsel og barsel. 

Regionerne skal ifølge Sundhedsloven indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning i forbindelse med planerne. De nye anbefalinger ”Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet” danner grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne, og de skal sikre, at der er et fælles fagligt grundlag for, hvordan regionerne organiserer deres fødetilbud.

”Med anbefalingerne beskriver vi, hvilke målgrupper af fødende som de forskellige tilbud retter sig mod, hvordan visitationen bør forløbe, hvordan regionerne bør organisere fødetilbuddet, hvordan ansvaret bør fordeles mellem de involverede parter, og hvordan kvaliteten bør sikres,” siger Maria Tølbøll Glavind, læge i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen.”

Dermed skal anbefalingerne sikre, at der er en fælles faglig ramme for, hvordan de forskellige fødetilbud i Danmark er organiserede.

Anbefalingerne retter sig mod fire fødetilbud i Danmark, nemlig:

  • fødsel på en fødeafdeling
  • fødsel på et sygehusafsnit for fødende med lav risiko for komplikationer 
  • fødsel i hjemmet 
  • fødsel på en klinik uden for sygehuset

Anbefalingerne indeholder desuden retningslinjer for, hvilken information de gravide og deres familier bør have, når der skal træffes beslutninger omkring valg af fødested. 

Anbefalingerne er baseret på input fra en arbejdsgruppe, der har bestået af faglige og administrative repræsentanter fra regionerne og relevante faglige selskaber. Derudover bygger arbejdet videre på allerede eksisterende anbefalinger, retningslinjer og specialevejledningen. Sundhedsstyrelsen er samtidig med disse anbefalinger i gang med en revision af de overordnede svangreanbefalinger.

Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til organisering af fødetilbud forventes at blive offentliggjort i maj 2019.

Udkastet til anbefalingerne og nærmere information findes på høringsportalen, og alle er velkomne til at afgive et høringssvar. 


Opdateret 12. marts 2019 med ny høringsdato, som er 2. april 2019