Engelsk

14 overtrædelser af de maksimale ventetider i januar

Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i januar måned. Det skete hos 14 patienter med kræft i januar 2019. To regioner har desuden indberettet ekstra overskridelser i november og december.

01 MAR 2019

Regionerne har skrevet til Sundhedsstyrelsen, om de har overtrådt reglerne om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom i januar måned. Det skete hos 14 patienter med kræft i januar 2019. To regioner har desuden indberettet ekstra overskridelser i november og december. 

Reglerne om de maksimale ventetider blev overtrådt i januar:

  • 6 gange ved kræftsygdom i Region Hovedstaden
  • 4 gange ved kræftsygdom i Region Midtjylland
  • 3 gange ved medicinsk behandling i Region Sjælland
  • 1 gang ved operation for kræftsygdom i Region Syddanmark


Region Hovedstaden
har overtrådt bekendtgørelsen seks gange. Tre af tilfældene skyldes fejl i forbindelse med henvisning af patienten eller fejl i forhold til planlægning af patientforløbet. Tre overtrædelser skyldes manglende planlægning i forbindelse med fridage i nytåret. Patienterne ventede mellem 1 og 10 dage længere, end reglerne tillader, uden at være informeret om deres rettigheder. 

I Region Midtjylland blev reglerne overtrådt fire gange. I to tilfælde er reglerne overtrådt i forbindelse med, at patienten skulle skifte afdeling eller behandlingsforløb. Regionen kunne her ikke planlægge forløbet, så ventetiden var overholdt. Den tredje overtrædelse skyldes uklarhed i ansvarsfordelingen i forbindelse med et kompliceret patientforløb. I den sidste overtrædelse har regionen ikke dokumenteret årsagen til den forlængede ventetid. Fælles for alle tilfælde er, at reglerne er overtrådt, da patienterne ikke blev informeret om deres rettigheder i forbindelse med den ekstra ventetid. 

Region Sjælland har indberettet tre overtrædelser for januar 2019. De vedrører alle patienter, der har fået medicinsk efterbehandling for kræft. Overtrædelserne skyldes manglende kendskab til reglerne, og patienterne har derfor fået tildelt en behandlingsdato, der lå ud over de 14 dage, der er angivet i reglerne.

Region Sjælland har desuden efterindberettet tre ekstra overtrædelser for december 2018. To af dem skyldes ligeledes manglende kendskab til reglerne. Regionen har efterfølgende sat tiltag i værk for at sikre, at alt personalet kender til de korrekte arbejdsgange. 

Region Syddanmark havde ét patientforløb i januar, hvor bekendtgørelsen om de maksimale ventetider blev overtrådt. Patientens operation blev udskudt, uden at patienten blev informeret om sine rettigheder. 

Region Syddanmark har desuden efterindberettet en overtrædelse, der fandt sted i november 2018, hvor en patient på grund af en fejl i henvisningen blev tilbudt en tid til undersøgelse 69 dage for sent. Hændelsen er efterfølgende blevet indberettet som en utilsigtet hændelse.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, om de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider hos de konkrete patienter, der er blevet henvist til at blive udredt og behandlet for kræft samt visse hjertesygdomme.

Oversigt over de maksimale ventetider på Sundhedsstyrelsens hjemmeside