xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen sender ny vejledning om sundhedsaftaler i høring

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny vejledning om sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg i høring. Vejledningen sætter den overordnede ramme for arbejdet med den kommende generation af sundhedsaftaler, som skal understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

23 FEB 2018

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny vejledning om sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg i høring. Vejledningen sætter den overordnede ramme for arbejdet med den kommende generation af sundhedsaftaler, som skal understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Den nye vejledning har fokus på at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet. Vejledningen udspringer af regeringens udspil 'Sundhed, hvor du er' og 'Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,' hvor det blev anbefalet, at sundhedsaftalesystemet bliver fornyet, så de i højere grad understøtter klare aftaler for samarbejde i sundhedsvæsenet.

Herudover blev det anbefalet, at sundhedsaftalerne bliver mindre bureaukratiske og administrativt tunge og i stedet har fokus på klare politiske mål for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde. 

I udarbejdelsen af vejledningen har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner, faglige selskaber og organisationer, patientforeninger og staten.

Vejledningen, som nu sendes i høring, fokuserer overordnet på:

  • At regioner og kommuner i regi af sundhedskoordinationsudvalgene opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet
  • At aftaler om konkrete indsatser bliver indgået med afsæt i en ramme, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen
  • At en populations- og databaseret tilgang udgør grundlaget for samarbejdet
  • At fokusområder og målgrupper i sundhedsaftalen besluttes lokalt af sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af data og viden om borgerne
  • At regioner og kommuners opfølgning på sundhedsaftalerne sker systematisk og databaseret samt forankres lokalt for at styrke det politiske ejerskab, og at sundhedskoordinationsudvalgene aktivt deler viden og erfaringer med sundhedsaftalerne
  • At sundhedsaftalerne anvendes som ramme for etablering af nye samarbejdsmodeller, fx fælles ledelse og fælles finansiering

Vejledningen er i høring frem til den 23. marts 2018 kl. 12.00.

Læs mere på høringsportalen

Samtidig med at vejledningen sendes i høring, har Sundheds- og Ældreministeriet sendt en opdateret bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler i høring.