xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan kan læger overgå til specialet i akutmedicin

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin i høring

11 JUL 2018

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin i høring.

Specialet akutmedicin blev oprettet i begyndelsen af året for at klæde nye speciallæger på til at kunne håndtere akutte patienter. De nye speciallæger – akutmedicineren - kommer til at arbejde tæt sammen med andre læger på sygehusene og med sundhedsvæsenet uden for sygehusene. På sygehusene vil akutmedicineren møde de patienter, som har brug for en akut vurdering og behandling, og de vil sikre, at patienterne bliver flyttet hurtigt videre til den rette behandling, yderligere udredning mv.

Den kommende overgangsordning skal sikre, at læger, der allerede har erfaring med akutmedicin og har gennemført uddannelseslignende elementer, inden specialet blev oprettet, vil kunne få en vurdering af, om de er kvalificerede til at blive speciallæger i akutmedicin eller eventuelt få mulighed for at gennemføre et forkortet speciallægeuddannelsesforløb.

Vejledningen skal beskrive intentionen og præcisere over for videreuddannelsesregionerne, hvordan de skal administrere overgangsbestemmelserne.

Vi forventer, at omkring 50 læger vil benytte sig af overgangsordningen til at få en speciallæge-anerkendelse i akutmedicin.

Overgangsbestemmelserne har hjemmel i §§ 20-21 i bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger.

Vejledningen forventes at træde i kraft september 2018.

Høringsportal