xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Rådgivning og rygestopmedicin får storrygere til at kvitte tobakken

Kombinationen af rygestopmedicin og rådgivning er en succesfuld metode til at få personer, der ryger mere om 15 cigaretter om dagen, til at gennemføre og holde fast i et rygestop. Det viser resultater fra evalueringen af ”Forstærket indsats overfor storrygere.”

22 MAR 2018

Kombinationen af rygestopmedicin og rådgivning er en succesfuld metode til at få personer, der ryger mere om 15 cigaretter om dagen, til at gennemføre og holde fast i et rygestop. Det viser resultater fra evalueringen af ”Forstærket indsats overfor storrygere.”

De fleste storrygere har et ønske om at ligge cigaretterne på hylden. Tre ud af fire borgere, der ryger, fortæller i Den Nationale Sundhedsprofil, at de gerne vil stoppe med at ryge, og lidt over halvdelen af storrygerne fortæller, at de gerne vil have hjælp til rygestoppet 

Men hvordan hjælper man dem bedst med at nå i mål med rygestoppet? 

Gennem puljen ”Forstærket indsats overfor storrygere” har 27 kommuner og 7 organisationer sat fokus på at hjælpe storrygere til et varigt rygestop. Storrygere er personer, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Kommunerne har blandt andet haft fokus på at etablere samarbejde med sygehuse og praktiserende læger om en systematisk henvisning af rygere og at tilbyde vederlagsfri rygestopmedicin. 

”Mere end 50 procent af rygerne fortæller, at de gerne vil have hjælp til deres rygestop. I Sundhedsstyrelsen vil vi gerne have flere til at stoppe, og vi vil gerne have et fortsat fokus på, at frontpersonale og sundhedsfagligt personale ved, hvordan de henviser videre til kommunens tilbud. Rygning er en afhængighed og ikke et frit valg, og det er derfor helt naturligt at have brug for hjælp til sit rygestop” siger Hanne Vibjerg fra Sundhedsstyrelsen.  

Gode resultater

Den forstærkede indsats har vist gode resultater. 72 procent af rygerne gennemfører nu et rygestopforløb, og seks måneder efter rygestopforløbets afslutning er 47 procent stadig røgfrie. 

”De fleste af deltagerne i de kommunale projekter har taget imod tilbuddet om vederlagsfri rygestopmedicin, og det er vi glade for. Vi ved nemlig, at muligheden for et varigt rygestop øges, når man får professionel rådgivning og samtidig bruger rygestopmedicin,” fortæller Hanne Vibjerg. 

Alle ni kommuneprojekter (i alt 27 kommuner) har formået at styrke samarbejdet med deres eget frontpersonale om opsporing og henvisning af borgere til kommunens rygestoptilbud. Fem af projekterne har fået etableret et velfungerende samarbejde om systematisk elektronisk henvisning med hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Et godt eksempel er samarbejdet mellem det kommunale projekt ”Vestklyngen” og Region Midt, der har udviklet et e-læringskursus. 

Indsatsen fortsætter

Alle landets kommuner vil fortsat få midler til udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin til og med 2019 fra satspuljen ”Rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) ” på satspuljeaftalen for 2017 – 2020. 

”Det er målet, at endnu flere sygehuse og alment praktiserende læger henviser systematisk til kommunens forebyggelsestilbud. Derfor har Sundhedsstyrelsen blandt andet på baggrund af erfaringerne i projekterne her lavet en række inspirationsark til kommunerne om, hvordan de kommer i gang med samarbejdet” siger Hanne Vibjerg. 

Efterspørgslen hos borgere efter rådgivning om rygestop er til stede, og kommunerne har kvalificeret rygestoprådgivning. Erfaringerne fra puljen tages med videre i Sundhedsstyrelsens opdaterede forebyggelsespakke på tobak, der offentliggøres senere på foråret.

Se Sundhedsstyrelsens inspirationsark til kommunerne

Læs rapporten