Engelsk

Ny pulje skal styrke samarbejde om ernærings­indsatser til ældre

Kommuner kan nu søge om midler til at styrke det tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser til ældre, der er underernærede eller har tabt sig uplanlagt.

04 APR 2018

Kommuner kan nu søge om midler til at styrke det tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser til ældre, der er underernærede eller har tabt sig uplanlagt. 

Studier viser, at over halvdelen af ældre, der bor i plejebolig og i hjemmeplejen er i risiko for at blive underernærede. Underernæring kan have en række sundhedsmæssige konsekvenser, som fx øget sygelighed, nedsat livskvalitet og funktionsnedsættelse. 

Derfor kan kommuner nu søge midler til at afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser. Projekterne skal bestå af tværfaglige, helhedsorienterede og systematiske indsatser for at forbedre ernæringstilstanden blandt ældre og forebygge de sundhedsmæssige konsekvenser.

”Da underernæring og uplanlagt vægttab kan have mange årsager, er samarbejde mellem forskellige faggrupper vigtigt i arbejdet med ernæringsindsatser. Tiltagene har nemlig forskellig karakter afhængig af årsagen til den uhensigtsmæssige ernæringstilstand,” siger Cecilie Aarestrup, der er projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Der er tidligere udarbejdet en række anbefalinger og værktøjer målrettet medarbejdere i kommuner, som skal understøtte arbejdet med at sikre ældre den rette ernæring. Implementeringen af ernæringsindsatserne rummer dog stadig nogle udfordringer, som kan afhjælpes ved at sikre, at tværfaglighed og relevante kompetencer er til stede.

Det tværfaglige samarbejde kan fx inkludere kliniske diætister, tandplejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, læger og andre faggrupper med ernæringsfaglige kompetencer.

Information om puljen

Puljen målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet 2018-2021. Der er afsat i alt 13,2 mio. kr.

Puljen kan søges af en eller flere kommuner i samarbejde, eventuelt med inddragelse af private aktører. 

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018 kl. 12.00.

Læs mere om puljen