xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Kommuner skaber bedre omsorg for sårbare gravide

Kommunernes arbejde med at styrke svangre- og barselsomsorgen har haft enorm betydning for sårbare gravide, viser evaluering.

08 MAJ 2018

Kommunernes arbejde med at styrke svangre- og barselsomsorgen har haft enorm betydning for sårbare gravide, viser evaluering. 

Sårbare gravide bliver bedre rustet til at håndtere livet som forældre, når de får tværfaglig hjælp allerede tidligt i graviditeten. Det viser evalueringen af projekter gennemført i 17 kommuner. 

Projekterne har med navne som ”Gro”, ”Liv” og ”Baby på vej” sat fokus på at styrke kommende forældres ressourcer og selvtillid gennem graviditeten. Resultaterne viser, at meget sårbare og udsatte gravide efter projekterne i langt højere grad kan klare hverdagen uden ekstra hjælp. I gennemsnit har 66 % af de gravide rykket sig fra at have behov for en ekstraordinær indsats til bare at kunne bruge kommunernes normale tilbud.

”Vi er meget imponerede over, hvordan det er lykkedes projekterne at styrke de gravides evne til at håndtere graviditeten gennem en lang række forskellige tilbud. Det er fx sket igennem samtaler om forventninger til forældreskab med begge forældre, undervisning om det spæde barns behov, svømning, vuggestuepraktik, tidligt besøg af en socialrådgiver og samarbejde med psykologer, frivillige og mentorer,” siger Annette Poulsen, der er sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen. 

Styrket selvtillid

De 1650 kvinder, der har deltaget i projekterne, havde fra starten forskellige former for sårbarheder. Det kunne både være psykiske sårbarheder som fx angst og depression, sociale sårbarheder som konfliktfyldte forhold og et sparsomt netværk og/eller fysiske sårbarheder som fx kronisk sygdom. 

Efter projekternes afslutning fortæller mange af kvinderne, at det har haft stor betydning for dem at deltage i projekterne, og at de har fået mere selvtillid. 

”Det har givet mig en helt anden selvtillid, og også det her med; det kan godt være, jeg har været lidt udfordret psykisk, men så kan man godt være en god mor alligevel,” fortæller en af de medvirkende mødre i rapporten. 

Værdifuldt samarbejde

Forskellige fagpersoner har under forløbene samarbejdet om at give de gravide den bedst mulige omsorg. Fx har sundhedsplejersker, jordemødre og frivillige været på fælles graviditetsbesøg, og evalueringen viser, at det har givet de gravide følelsen af en god og sammenhængende indsats. 

Især har samarbejdet mellem jordemødre og sundhedsplejersker styrket kvaliteten af indsatserne, ligesom det tidlige samarbejde med socialrådgivere i kommunen har vist gode resultater.

”Erfaringerne med at skabe et sammenhængende forløb for sårbare gravide er meget positive. Der er mange muligheder for at videreudvikle den tidlige indsats for sårbare gravide i samarbejdet mellem region og kommune, så vi er meget glade for, at otte af projekterne fortsætter,” siger Annette Poulsen. 

Læs evalueringen her.