Engelsk

Fortsat fremgang i kommunernes forebyggelse

Stadig flere kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse, viser en ny rapport. Samtidig fremgår det, at tobak, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed er de områder, der prioriteres højest. Rapporten beskriver status for kommunernes forebyggelsesindsats med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af høj kvalitet.

09 JAN 2018

Stadig flere kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse, viser en ny rapport. Samtidig fremgår det, at tobak, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed er de områder, der prioriteres højest. Rapporten beskriver status for kommunernes forebyggelsesindsats med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af høj kvalitet.

”Kommunernes fortsatte prioritering af forebyggelse glæder mig. Der er mange muligheder for, at den borgernære velfærd kan gøre en forskel for danskernes sundhed, og forebyggelsespakkerne bygger på den bedste viden, vi har. Det er et langt, sejt træk at implementere forebyggelsespakkerne, men det gør virkelig en forskel i den enkelte kommune” siger Jette Jul Bruun, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen.

Mental sundhed er højdespringeren, så det i dag er næsten halvdelen af alle kommuner, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Borgernes mentale sundhed er også det forebyggelsesområde, som har haft den største stigning i kommunernes politik siden 2013, så emnet nu indgår i 92 procent af kommunernes politikker – kun overgået af mad og måltider, tobak, alkohol og fysisk aktivitet.

”Vi ved, at mental sundhed fylder mere og mere, fordi kommunerne oplever problemer med, at sygemeldinger i højere grad skyldes angst, stress og depression – og fordi man oplever, at nogle grupper af unge har det svært. Det er positivt, at kommunerne prioriterer tidlig forebyggelse af mental sundhed, men det er vigtigt også at holde fast i de store risiko-områder som tobak, alkohol og fysisk aktivitet, hvis man skal forbedre folkesundheden” siger Jette Jul Bruun.

Nye anbefalinger i foråret 2018

Anbefalinger til forebyggelse af høj kvalitet i kommunerne udkom første gang i 2012 og 2013. I øjeblikket arbejder Sundhedsstyrelsen med at opdatere anbefalingerne i de 11 forebyggelsesområder, hvor nyeste viden bliver omsat til, hvad kommunerne kan gøre for deres borgere indenfor rammerne af kernevelfærden.

”Vi ved, hvad der virker og kan kommunerne omsætte dette til forebyggelse af høj kvalitet i praksis, vil vi også se, at danskernes sundhed bliver bedre på sigt. Fx vil understøttelse af børns motoriske udvikling, bevægelse i skoletiden, bedre mulighed for at cykle og røgfri skole- og arbejdstid gøre en stor forskel. Det har kommunerne ansvaret for at understøtte – og derfor udkommer vi også med nye anbefalinger i foråret 2018. Kommunerne er godt på vej, men målet er, at alle kommuner implementerer alle anbefalinger på grundniveau” siger Jette Jul Bruun.

De vidensbaserede anbefalinger til hvordan kommunerne kan fremme sundere livsstil blandt borgerne vil forsat handle om alkohol, rygning, fysisk aktivitet, hygiejne, overvægt, mental sundhed, mad og måltider, seksuel sundhed, stoffer, solbeskyttelse og indeklima i skolerne.

Om rapporten

Rapporten ”monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017” er udarbejdet af KL og Statens Institut for Folkesundhed og belyser status for kommunernes implementering af de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, samt udviklingen i perioden 2013-2017. Rapporten belyser desuden status for kommunernes arbejde med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende kommunernes tilbud til borgere med kronisk sygdom.

Læs hele rapporten her.

Læs mere om forebyggelsespakkerne her.