Engelsk

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation skal sikre kvalitet og sammenhæng for mennesker med kræft

Sundhedsstyrelsen sender i dag et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen.

09 FEB 2018

Sundhedsstyrelsen sender i dag et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen.

Forløbsprogrammet, som er en del af indsatserne i Kræftplan IV, skal styrke den faglige indsats omkring rehabilitering og palliation ved kræftsygdom samt organiseringen af indsatsen. Formålet er at give berørte personer med kræft og deres familier den bedst mulige hjælp og vejledning i forbindelse med kræft og sygdommens senfølger.

Forløbsprogrammet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksis og kommunerne samt fagprofessionelle, der er involveret i kræftpatienters forløb med rehabilitering og palliation. Programmet bygger på nyeste viden på området samt ekspertviden og praksiserfaringer fra en arbejdsgruppe.

Den første version af forløbsprogrammet blev offentliggjort i 2012, og regioner og kommuner har siden da været i gang med at implementere det. En nyere kortlægning af området viser dog, at der fortsat er væsentlige forskelle i de indsatser, som mennesker med kræft tilbydes, herunder hvordan deres behov bliver afdækket. Ligeledes er der på landsplan store forskelle på, hvor ofte praktiserende læger henviser til kommunale forebyggelsestilbud med henblik på rehabilitering. 

Forløbsprogrammet, der i dag kommer i høring, er således en revision af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram fra 2012. Revisionen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Forløbsprogrammet er i høring til og med fredag den 16. marts 2018 kl 12.00. 

Høring om Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (høringsportalen)