Engelsk

Alt er klart til ny specialsygepleje­uddannelse i borgernær sygepleje

Kommunerne rykker et skridt nærmere på den ny uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. Den ny bekendtgørelse for uddannelsen træder i kraft onsdag den 10. oktober.

08 OKT 2018

Kommunerne rykker et skridt nærmere på den ny uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. Den ny bekendtgørelse for uddannelsen træder i kraft onsdag den 10. oktober.

De nye specialsygeplejersker skal være med til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom, udsatte borgere og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme. Uddannelsen retter sig først og fremmest mod kommuner og almen praksis.

Centerchef Henrik Stig Jørgensen noterer sig med tilfredshed, at der allerede nu er stor forhåndsinteresse for den nye uddannelse, og at KL forventer at starte hold op i alle regioner.

”Jeg er glad for, at vi nu kan uddanne specialsygeplejersker i borgernær sygepleje, som kommer til at sikre, at borgerne får den rette omsorg og behandling både i eget hjem og på plejehjemmene”, siger Henrik Stig Jørgensen. Uddannelsen vil kunne tages på professionshøjskoler over hele landet, nu hvor bekendtgørelsen træder i kraft.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet uddannelsesbekendtgørelsen, der beskriver regler og rammer for specialuddannelsen. Det er kommunerne, der i samarbejde med almen praksis og regionerne står for uddannelsen. Parterne har i fællesskab nedsat et landsdækkende Specialuddannelsesråd i Borgernær Sygepleje med repræsentanter fra de ansættende myndigheder, de godkendte, videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige relevante aktører. Rådet har udarbejdet en studieordning for uddannelsen, som nu skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, hvorefter uddannelsen kan træde i kraft.

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Læs mere om uddannelsen: Sygeplejersker får ny specialuddannelse i borgernær sygepleje. Her beskrives rapporten ”Rette kompetencer til rette opgaver - forslag til specialsygeplejerskeuddannelse målrettet kommuner og almen praksis”.