xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Nu bliver der mulighed for at søge om midler til nye initiativer på hjerneskade­området

Sundhedsstyrelsen slår i dag tre puljer op, som hver især skal støtte indsatser, der kan give bedre kvalitet i de tilbud om rehabilitering og genoptræning, som mennesker med erhvervet hjerneskade modtager.

24 NOV 2017

Sundhedsstyrelsen slår i dag tre puljer op, som hver især skal støtte indsatser, der kan give bedre kvalitet i de tilbud om rehabilitering og genoptræning, som mennesker med erhvervet hjerneskade modtager.

Regionerne kan søge om midler til at indføre metoder, der sikrer, at de pårørende bliver inddraget, når der skal udarbejdes planer for genoptræning.

Det handler både om, at læger og andet sundhedsfagligt personale skal styrke deres kendskab til, hvornår og hvordan genoptræningsplaner udformes bedst muligt, og at der bliver indført arbejdsgange, som sikrer, at læger og andet relevant sundhedsfagligt personale samarbejder med både patienter og deres pårørende, når de laver de skriftlige genoptræningsplaner.

Samtidig kan kommuner og regioner søge om midler til at arbejde mere systematisk med brugertilfredshedsundersøgelser for at øge kvaliteten af både genoptrænings- og rehabiliteringsområdet.

Data om brugertilfredshed kan give et indtryk af, om indsatserne lever op til de mål, man har sat, og hjælpe med at rette indsatser til med udgangspunkt i brugernes oplevelse. Samtidig kan brugertilfredshed bruges til sætte fokus på kvaliteten af de indsatser, som den enkelte region eller kommune leverer.

Puljerne er en udmøntning af det Servicetjek af hjerneskadeområdet, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde resultatet af tidligere på måneden. Det indeholdt i alt 12 anbefalinger til, hvordan kommuner, regioner og sundhedspersonale kan løfte kvaliteten i indsatserne.

Som en del af finanslovsaftalen for 2017, blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte 5 millioner kroner om året i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade.

De tre puljer, som er beskrevet her, er starten på udmøntningen af rammen, og der vil følge flere puljeopslag i fremtiden.   

Information om puljerne, kriterierne for hvert område og krav til ansøgningen og ansøgere findes her: