Engelsk

Høring: Visitations­retningslinjer på hjerneskade­området

Nye visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade er sendt i høring.

06 NOV 2014

Nye visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade er sendt i høring.

Visitationsretningslinjerne skal sikre, at alle patienter, der har fået en erhvervet hjerneskade, tilbydes en indsats på det rette specialiseringsniveau i forhold til deres genoptrænings- og rehabiliteringsbehov. 

Målgruppen for visitationsretningslinjerne er det personale på sygehusene, som udarbejder genoptræningsplaner til patienter efter hjerneskade, samt de fagpersoner i kommunerne, der visiterer patienter til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter udskrivning fra sygehus.  

Retningslinjerne henvender sig derudover til de planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner, som har ansvaret for den overordnede planlægning af genoptræning og rehabilitering. Herudover dem, der koordinerer sundhedsindsatsen med indsatser på det sociale område, specialundervisningsområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet.

Visitationsretningslinjerne er et led af opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen, der pegede på behovet for at øge fagligheden og kvaliteten i genoptræningen og rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen. Bemærkninger bedes sendt som e-mail til Sundhedsstyrelsen på fobs@sst.dk senest den 26. november 2014.

Vi opfordrer alle interessenter på området til at afgive høringssvar, så visitationsretningslinjerne bliver så gode og anvendelige som muligt.

Høringsmateriale

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsudkast visitationsretningslinje voksne

Høringsudkast visitationsretningslinje børn og unge