×

Midlertidig ændring i børnevaccinations­programmet

Oprettet 3. december 2013

Fra 15. januar 2014 udskiftes to vacciner midlertidigt i det danske børnevaccinationsprogram. Det betyder, at grundvaccinen mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion (DiTeKiPol/Hib), der gives i 3-, 5- og 12-måneders alderen, også kommer til at omfatte vaccination mod hepatitis B. Desuden skal booster-vaccinationen i 5-års alderen mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio gives som to vacciner mod én vaccine i dag.

Statens Serum Institut har haft tekniske problemer med produktion af den poliovaccine (Pol), som indgår i to af vaccinerne til det danske børnevaccinationsprogram. Efter en udbudsrunde har det vist sig umuligt at få leveret tilsvarende vacciner i tilstrækkelig mængde fra andre producenter.

Sundhedsstyrelsen har derfor indstillet til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, at børnevaccinationsprogrammet midlertidigt ændres, således at der til grundvaccination anvendes en anden tilgængelig vaccine, der let kan indpasses i børnevaccinationsprogrammet. Denne vaccine beskytter også mod hepatitis B. Der vaccineres i dag ikke mod hepatitis B i det danske program grundet generel lav risiko for smitte blandt danske børn.

I mange mellem- og sydeuropæiske lande indgår hepatitis B i de nationale programmer, og det anbefales også globalt af WHO. I Danmark har man i stedet valgt en strategi med fokus på vaccination af risikogrupper, f.eks. børn født af mødre med hepatitis B.

Ændringen af leverandør kommer således til at vedrøre både grundvaccinen DiTeKiPol/Hib, der gives til børn i 3, 5 og 12-måneders alderen, og booster-vaccinen DiTeKiPol, der gives til børn i 5-års alderen. Vaccinerne beskytter mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion. Ændringen forventes at gælde frem til efteråret 2014.

Konsekvenser af ændringerne

Udleveringen af vacciner, der er produceret på Statens Serum Institut, forventes at ophøre primo 2014.

Konkret betyder det:

  • Alle børn, der skal have deres grundvaccination med DiTeKiPol/Hib efter 15. januar 2014, vil få vaccinen ’Infanrix hexa’, der beskytter mod DiTeKiPol/Hib og Hepatitis B. Vaccinen er produceret af GlaxoSmithKline og godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Vaccinen vil uændret skulle gives som et stik ved 3-, 5- og 12-måneders alderen. 
  • Børn, der inden 15. januar 2014 er vaccineret med DiTeKiPol/Hib fra Statens Serum Institut, vil så vidt det er muligt blive færdigvaccineret med denne vaccine. Enkelte børn kan dog opleve at blive færdigvaccineret med ’Infanrix hexa’. Disse børn vil blive tilbudt separat færdigvaccination mod Hepatitis B, hvis det ønskes, så der også opnås fuld beskyttelse mod denne sygdom.
  • Alle børn, der skal booster-vaccineres i 5-års alderen mod DiTeKiPol, vil blive vaccineret med en vaccine mod DiTeKi produceret af Statens Serum Institut, samt en vaccine, der beskytter mod polio, produceret af enten Statens Serum Institut eller Sanofi Pasteur. Børnene vil derfor skulle have to stik, mod i dag ét.
  • Landets læger vil blive orienteret om detaljerne i de konkrete ændringer via kommende EPI-NYT. 

Forældre med børn, der enten skal vaccineres eller allerede er ved at blive vaccineret med DiTeKiPol/Hib-vaccinen, kan få vejledning fra den praktiserende læge ved næste planlagte vaccinationsbesøg.