xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Info til læger og andet sundhedspersonale

Den 1. november 2019 træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til personer, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til d. 15. januar 2020.

Gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter kan dog blive vaccineret gratis frem til udgangen af februar 2020.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud

Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

 • Personer på 65 år eller derover
 • Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering:
  • med kroniske lungesygdomme
  • med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • med diabetes 1 eller 2
  • med medfødt eller erhvervet immundefekt
  • med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • med kronisk lever- og nyresvigt
  • med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med husstandskontakt til svært immunsupprimerede borgere, efter en lægelig vurdering

Desuden kan førtidspensionister blive vaccineret gratis.

Materiale til patientinformation

Breve og spørgsmål-svar-ark til borgerne 

Breve til borgere, ældre og kronikere, og spørgsmål og svar om influenzavaccination til personer over 65 år med kronisk sygdom eller svær overvægt m.fl. samt spørgsmål og svar om graviditet og influenzavaccination.

Download

Plakater og flyer

Plakater til ophængning i venteværelset samt flyer med påmindelse om vaccination til kronisk syge, ældre og gravide.

Download

Forud for kampagnen udsendes der materialer til almen praksis, jordemodercentre, apoteker m.fl. Materialerne kan desuden bestilles på linket Materialebestilling eller på tlf. 70 26 26 36.

Film til infoskærme

Film med påmindelse om vaccination til kronisk syge, ældre og gravide til brug på infoskærme.

Download

Til apotekerne

Billeder og film til Facebook

Facebook kan med fordel bruges til at informere om influenzavaccination. Download billeder og video til brug på Facebook og hjemmeside.

Download

Download del 2

Bestilling af trykte materialer

Plakater og flyer kan bestilles her:

Materialebestilling

Materialerne kan også bestilles på telefon: 70 26 26 36

Materialerne er gratis – dog skal der betales porto og ekspeditionsgebyr

Information om årets influenzavaccination

Vaccinen indeholder følgende 

Der leveres i år to influenzavacciner, InfluvacTetra til børn og voksne fra 3 års alderen og VaxigripTetra for børn og voksne fra 6-måneders alderen.

For begge 4-valente influenzavacciner, er stammerne således:

 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-lignende virus
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-lignende virus
 • B/Colorado/06/2017-lignende virus (B/Victoria/2/87 lineage)
 • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

Indlægssedler og produktresuméer

Opdateret 30 SEP 2019