xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Info til kommuner

Den 1. november træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til borgere, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 15. januar 2020. Gravide i 2. og 3. trimester samt borgere med immundefekt og deres husstandskontakter kan dog blive vaccineret gratis frem til udgangen af februar 2020.

Kommunen er en vigtig aktør i arbejdet med at sikre en god vaccinationsdækning blandt de borgere i kommunen, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af influenza. Kommunen kan støtte op om indsatsen ved at informere borgerne om det gratis tilbud, og om, hvor de kan blive vaccineret.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud

Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

 • Personer på 65 år eller derover
 • Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering:
  • med kroniske lungesygdomme
  • med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • med diabetes 1 eller 2
  • med medfødt eller erhvervet immundefekt
  • med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • med kronisk lever- og nyresvigt
  • med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med husstandskontakt til svært immunsupprimerede borgere, efter en lægelig vurdering

Desuden kan førtidspensionister blive vaccineret gratis.

Materialer til kommunens indsats

Kampagnelogo og bannere

Logo og bannere kan bruges på kommunens hjemmeside, Facebookside mv.

Sæt banner eller logo på kommunes hjemmeside eller FB-side og link til kommunens egen information om influenzavaccination eller til www.beskytdigmodinfluenza.dk

Download

Breve og spørgsmål-svar-ark til borgerne 

Kommunens medarbejdere, der møder borgerne i deres dagligdag, er vigtige formidlere af budskabet om influenzavaccination. Brev med information til plejepersonalet kan bruges til at orientere personalet om tilbuddet og baggrunden for at anbefale vaccination mod influenza og brev til personer over 65 år, personer med kronisk sygdom eller svær overvægt m.fl. kan formidles til de relevante borgergrupper.

Derudover er der spørgsmål og svar om influenzavaccination til personer over 65 år, personer med kronisk sygdom eller svær overvægt m.fl. og spørgsmål og svar om graviditet og influenzavaccination.

Download

Plakater og flyer

Plakater til ophængning i venteværelset samt flyer med påmindelse om vaccination til kronisk syge, ældre og gravide.

Download

Forud for kampagnen udsendes materialerne til almen praksis. Materialerne kan desuden bestilles på linket Materialebestilling eller på tlf. 70 26 26 36.

Materialerne er gratis – dog skal der betales porto og ekspeditionsgebyr.

Film til infoskærme

Film med påmindelse om vaccination til kronisk syge, ældre og gravide til brug på infoskærme.

Download

Billeder og film til Facebook

Kommunens Facebookside, hjemmeside mv. kan med fordel bruges til at informere om influenzavaccination.

Del også aktivt indholdet på Sundhedsstyrelsens Facebookside ”Tid til vaccination med influenza” fra kommunens Facebookside.

Download 

Download del 2

Bestilling af trykte materialer

Plakater og flyer kan bestilles her:

Materialebestilling

Materialerne kan også bestilles på telefon: 70 26 26 36

Materialerne er gratis – dog skal der betales porto og ekspeditionsgebyr.

Forslag til indsats

Her finder I forslag til aktiviteter, som kan øge opmærksomheden på tilbuddet om influenzavaccination.

Indsatser som kommunerne kan

Informere borgerne

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer, som kan benyttes på kommunens egne platforme, Facebook, hjemmeside mv. Kommunen kan eksponere kampagneelementerne på kommunens egne platforme mv. Materialerne kan downloades her på siden i takt med, at de bliver færdige.

Informere fagpersonalet

Kommunens medarbejdere, der møder borgerne i deres dagligdag, er vigtige formidlere af budskabet om influenzavaccination. Giv medarbejderne information om tilbuddet og baggrunden for at anbefale influenzavaccination, så de kan orientere borgerne.

Samarbejde med almen praksis

De praktiserende læger er vigtige medspillere i forhold til at sikre en god vaccinationsdækning i jeres kommune. Mange kommuner har gode erfaringer med at etablere et samarbejde med praksiskonsulenten, så han/hun kan medvirke til at engagere de praktiserende læger.

Afholde vaccinationsarrangementer

Kommunen har mulighed for selv at stå for vaccinationerne. I så fald skal vaccinationerne blot foretages af en læge eller af en anden på lægens ansvar.

Tag kontakt til almen praksis og aftal et samarbejde med dem. Det kan fx være en aftale om, at de praktiserende læger i kommunen på skift deltager i vaccinationen.

Den gratis influenzavaccination bygger på en frivillig ordning, hvor både praktiserende læger, private vaccinationsfirmaer, apoteker og kommuner kan deltage. Vaccinationerne skal blot foretages af en læge eller af en anden på lægens ansvar, og refunderes efterfølgende fra regionen.

Kombinere influenza- og hygiejneindsats

Der er et stort forebyggelsespotentiale i at undgå smittespredning generelt i befolkningen. For særligt sårbare borgere kan smittespredning og infektionssygdomme have alvorlige konsekvenser. Mange af disse grupper kan også blive alvorligt syge af influenza. Derfor er det en god idé at kombinere influenzavaccinationsindsatsen med en generel indsats om håndhygiejne og råd om forebyggelse af smitte fra luftvejene. Indsatsen kan derfor med fordel tænkes sammen med kommunens øvrige indsats om hygiejne. Se også Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne.

Opdateret 30 SEP 2019