xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Om influenzakampagnen

Det er snart tid for de årlige udbrud af influenza. Dermed er det også tid til at informere de grupper, der er i risiko for at blive alvorligt syge af influenza, om muligheden for at blive vaccineret.

I år starter det gratis tilbud d. 1. november og gælder frem til d. 15. januar 2020. Gravide i 2. og 3. trimester samt borgere med immundefekt og deres husstandskontakter kan dog blive vaccineret gratis frem til udgangen af februar 2020.

Statens Serum Institut anslår, at 1000-2000 personer hvert år dør som følge af komplikationer til influenza. Influenza medfører samtidig mange indlæggelser og sygedage blandt risikogrupperne, og dermed er der også betydelige udgifter til behandling og pleje forbundet med influenza.

  • Under en influenzasæson med høj influenzaaktivitet kan op mod en femtedel af befolkningen risikere at blive ramt.
  • Overdødeligheden på grund af sæsoninfluenza forekommer overvejende hos borgere over 65 år. Særligt borgere der samtidig har en kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdom og/eller diabetes er i højrisikogruppen.

Derfor sætter Sundhedsstyrelsen fokus på influenzavaccination fra d. 28. oktober med kampagnen ”Tid til vaccination mod influenza”.

Budskab

Kampagnen sætter fokus på, at det er tid til vaccination mod influenza og på, hvorfor det er vigtigt at blive vaccineret mod influenza, hvis man er i en af risikogrupperne.

Målgruppe

Kampagnen er rettet til de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccineret. Det drejer sig om følgende grupper:

  • Personer på 65 år eller derover
  • Personer med kroniske sygdomme
  • Svært overvægtige med BMI over 40
  • Gravide, der er mere end 12 uger henne

Formål

Formålet med kampagnen er at øge vaccinationsdækningen blandt disse grupper. Kampagnen skal udbrede kendskabet til det gratis vaccinationstilbud og til fordelene ved at blive vaccineret samt risici ved ikke at blive vaccineret. Desuden er hensigten med kampagnen at øge motivationen i målgrupperne til at blive vaccineret.

Kampagneperiode

Kampagnen løber fra d. 28. oktober og til tilbuddet slutter.

Kampagneelementer

Som en del af kampagnen er der sendt borgerrettede materialer i form af plakater og visitkort ud til almen praksis, apoteker og jordemodercentre.

Elektroniske kampagneelementer, som elementer til Facebook, hjemmeside, infoskærme mv. samt breve, spørgsmål svar ark til risikogrupperne og pressemateriale kan findes og downloades under indgangene til kommuner og til læger og andet sundhedspersonale.

Information til borgere findes på:

www.beskytdigmodinfluenza.dk

Der vil være en annoncekampagne i udvalgte medier, bl.a. på Facebook, infoskærme på apoteker, udvalgte printmedier m.fl.

Opdateret 23 OKT 2019