xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Myndighedsopgaver

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse fører tilsyn med strålekilder, anlæg og brug af disse med henblik på at kontrollere, at virksomheder, der bruger strålekilder, overholder strålebeskyttelseslovgivningen og de vilkår, hvorunder de har tilladelse til brug af strålekilder.

Opdateret 28 JUN 2023
Myndighedsopgaver

Overholdelsen af strålebeskyttelseslovgivningen er med til at forebygge ulykker. Ulykker eller hændelser, der resulterer i uacceptabelt høje strålingsdoser eller alvorlig forurening, er ofte forbundet med en manglende overholdelse af de lovmæssige krav. Tilsyn har derfor det vigtige mål at bekræfte sikkerheden for alle typer af virksomheder, der bruger strålekilder og anlæg.

Myndighedens tilsyn indskrænker ikke virksomhedens hovedansvar for sikkerheden og kan ikke erstatte den kontrol, som virksomheden selv skal foretage.

Tilsyn kan ske proaktivt eller som reaktion på tilgængelige indikatorer for afvigelse fra ”normen”, f.eks.: virksomhedernes dosisindberetninger, kvartalsvise indberetningslister for indkøb af kilder, samt hændelser eller uheld på den enkelte virksomhed eller i branchen – nationalt som internationalt. Tilsyn kan både være administrative og udgående. 

Advarselsskilte til klassificering af områder

Advarselsskilt til mærkning af beholdere

Skiltet kan f.eks. bruges ved mærkning af beholdere med åbne radioaktive kilder.