xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

1. Udbredelse af illegale stoffer

At prøve illegale stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene. Det er en mindre del af unge, der faktisk prøver stoffer, og få, der bruger dem jævnligt. Fra 2000 og frem har udbredelsen af stoffer i Danmark været nogenlunde stabil.

Opdateret 16 MAR 2022

De nyeste tal om udbredelsen i den generelle befolkning viser, at det eksperimenterende brug af illegale stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. Blandt unge under 25 år har 41 procent prøvet hash, og 11 procent har prøvet andre illegale stoffer end hash.

Ser man på stofferne enkeltvist er kokain, amfetamin og ecstasy de mest udbredte stoffer efter hash. Fra 2013 til 2017 var der et lille fald i udbredelsen af hash, og en lille stigning i brugen af andre illegale stoffer end hash i den voksne befolkning. Ser man på hele perioden 2000 frem til i dag, er udviklingen dog overordnet set stabil.

Den ellers positive faldende tendens i udviklingen i det eksperimenterende brug af de illegale stoffer blandt de helt unge 15-16-årige skolebørn, er vendt. 17 procent af de unge 15-16 årige angiver i 2019 nogensinde at have prøvet at ryge hash, mod 12 procent i 2015. Andelen af de unge der nogensinde har prøvet ét eller flere af de andre illegale stoffer end hash, såsom kokain, ecstasy og amfetamin, er også steget. I 2019 angav 4,3 procent at have taget andre stoffer end hash, mod 3 procent i 2015. 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge, 2022

 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge, 2020

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge, 2018