xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nøgletal om alkohol

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende undersøgelser og nøgletal om danskernes alkoholforbrug. Sundhedsdatastyrelsen opgør løbende antal danskere i alkoholbehandling. Her kan du læse overordnede nøgletal

Opdateret 01 JUN 2023

Cirka 402.000 danskere har tegn på moderate alkoholproblemer, mens cirka 67.000 danskere har tegn på svære alkoholproblemer. I 2022 var cirka 25.000 danskere i offentligt finansieret alkoholbehandling.

85 % af voksne danskere (fra 16 år og op) har drukket alkohol indenfor det seneste år. Der er forholdsmæssigt flere mænd (88 %) end kvinder (82 %), der har drukket alkohol indenfor det seneste år.

16 % af voksne danskere drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge, hvilket er et fald fra 18 % i 2017. Flere mænd end kvinder drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Andelene er 23 % og 9 %.

9 % af voksne danskere drikker ugentligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed sammenlignet med 11 % i 2017. Andelen af mænd, der ugentligt rusdrikker, er også større end blandt kvinder. Andelen blandt mænd er 13 % og blandt kvinder 5 %.

9% af børnene i Danmark har mindst en forælder med tegn på alkoholproblemer og 1,5 % har mindst en forælder med tegn på svære alkoholproblemer. Det svarer til 109.000.

Et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekven-ser for den, der drikker, men også for pårørende, ligesom der er betydelige samfundsøkonomi-ske konsekvenser relateret til alkohol. Et alkoholproblem belaster alle familiens medlemmer: den voksne der drikker, partneren og børn, og det kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børn kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

Find flere nøgletal om danskernes alkoholforbrug

Interaktiv database om alkoholforbrug (Statens Institut for Folkesundhed)

Antal danskere med et alkoholproblem (Statens Institut for Folkesundhed)

Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Interaktiv database om alkohol (Sundhedsdatastyrelsen)

Alkoholstatistik 2015. Kommunale og regionale data

Alkoholstatistik 2015. Nationale data

Find metoderne til opgørelse af voksne med alkoholproblemer og børn af forældre med alkoholproblemer

Antallet af personer med problematisk alkoholforbrug vil fremover blive målt ud fra CAGE-C-metoden (Sundhedsstyrelsen)

Hvert 10. barn vokser op med forældre med alkoholproblemer (Sundhedsstyrelsen)