xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitet i alkoholbehandling

Kvalitet i alkoholbehandling omhandler både indholdet i selve alkoholbehandlingen samt vigtige elementer som tidlig opsporing, henvisning og rekruttering til selve behandlingen, kapacitet og personalets kompetencer samt fornuftig vægtning af sundheds- og socialfaglig tilgang. 

Opdateret 18 DEC 2019

Herudover handler det også om fleksibilitet i tilbuddene, fx behandlingens intensitet og placering på døgnet, så de kan tilpasses borgerens liv og behov, ikke omvendt. Fokus på og kvalitet i alle disse delelementer er vigtige for, at den drikkende, pårørende og samfundet som helhed kan have tillid til, at den alkoholbehandling, der foregår, sker efter den højest mulige standard.

Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale